13/04/2019 09:58
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Đại hội Chi đoàn Trung tâm Phát triển công nghệ cao nhiệm kỳ 2019 – 2022

Ngày 5/4/2019, Chi đoàn Trung tâm Pháttriển công nghệ cao đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Về dự và chỉ đạo Đại hội, phía Đoàn TNCSHCM Viện Hàn lâm KHCNVN có đồng chí Lê Xuân Duy - Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM VAST;đồng chí Trần Thị Thu Cúc - UV BTC Đoàn Viện; đồng chí Hà Ngọc Anh - UV BCHĐoàn Viện; Về phíaTrung tâm Phát triển công nghệ cao có TS. Nguyễn Văn Thao - Ủy viên BCH Đảng bộ VAST,Bí thư chi bộ, Tổng Giám đốc Trung tâm; TS. Lê Đồng Tấn - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm;ThS. Phạm Duy Súy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm; TS. Trần Văn Cường, Phó Tổng Giám đốcTrung tâm; Chủ tịch Côngđoàn, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Chủ tịch Hội cựu chiến binh; Đại diện lãnhđạo một số đơn vị trực thuộc Trung tâm cùng toàn thể đoàn viên thanh niên trongChi đoàn Trung tâm Phát triển công nghệ cao.

Ngay sau phần nghi lễ, các đại biểu đượcnghe báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2016-2019,phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022 và báocáo kiểm điểm của BCH Chi Đoàn.

Đoàn viên Chi đoàn Trung tâm luôn có tưtưởng chính trị vững vàng, lối sống lành mạnh, tổ chức kỷ luật tốt, xung kíchtrong công việc, tham gia nhiệt tình các phong trào Đoàn Hội. Đây cũng chính làdịp để Chi đoàn nhìn nhận lại ưu khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, đánh giálại các kết quả đã thực hiện được, đồng thời tìm hiểu vấn đề chưa được khắcphục, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác nhằm thực hiệntốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội, nhiều đoàn viên đã hăng háitham gia thảo luận về phương hướng hoạt động của Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022.Đại hội cũng đã nhận được các ý kiến đóng góp, chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Thao - Ủyviên BCH Đảng bộ VAST, Bí thư chi bộ, Tổng Giám đốc Trung tâm và đồng chí Lê Xuân Duy - Phó Bíthư Đoàn TNCS HCM VAST.


Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu, đưaphong trào của Chi đoàn đi lên, Đại hội đã tiến hành bầu ra 05 đồng chí ưu túnhất vào Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022 gồm: Đồng chí Vũ Thị HồngThúy; Đồng chí Nguyễn Hồng Ngọc;Đồng chí Nguyễn Thị Ngoan; Đồng chí Chu Thị Hoa; Đồng chí Đặng Nhật Minh. Đại hội kết thúc với việc thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thành công tốt đẹp, tạo niềmtin, khí thế mới cho đoàn viên Chi đoàn Trung tâm Phát triển công nghệ cao, tiếptục thi đua giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được./. 

Chụp ảnh lưu niệm

Tin bài: Trung tâm DV&TTCN