24/03/2015 09:13
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Loài Kim giao núi đất (Nageia wallichiana (C. Presl) Kuntze) ở Tây Nguyên cần được bảo tồn

kimgiaonuidat
Hình 1. Cây Kim giao núi đất ở Lâm Đồng (A: cây trưởng thành, B: Tiêu bản của loài) 

Thực hiện một trong các nội dung nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu tính đa dạng nguồn gen di truyền và thành phần hóa học một số loài lá kim ở Tây Nguyên, đề xuất giải pháp bảo tồn, sử dụng và phát triển bền vững" (Mã số TN3/T15, Chương trình Tây Nguyên III) do PGS.TS. Đinh Thị Phòng, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm chủ nhiệm, trong năm 2014 đề tài tập trung nghiên cứu tính đa dạng di truyền và thành phần hóa học của loài Kim giao núi đất ở Tây Nguyên nhằm phục vụ cho việc bảo tồn, và thu được một số kết quả nổi bật sau:

Nghiên cứu đa dạng di truyền quần thể tự nhiên loài Kim giao núi đất bằng chỉ thị ISSR 

Trong nghiên cứu này, 30 chỉ thị ISSR đã được sử dụng để phân tích tính đa dạng nguồn gen di truyền quần thể gồm 70 mẫu lá/vỏ/rễ (mỗi mẫu là một cá thể) của loài Kim giao núi đất được lấy ngẫu nhiên từ 264 cá thể thuộc năm quần thể Xã Hiếu (Kon Tum), Tà Nung và Đa Chay (Lâm Đồng), Hòa Sơn (Đắc Lắc) và A Yun (Gia Lai). Kết quả phân tích đã chỉ ra 29/30 chỉ thị có tính đa hình. Tổng cộng đã nhân bản được 169 phân đoạn DNA, trong đó 114 phân đoạn đa hình (chiếm 67,46%). Tính đa dạng di truyền thể hiện cao nhất ở quần thể Xã Hiếu, tỉnh Kon Tum (I = 0,350; h = 0,247; PPB = 57,53%; Ne =1,436 và He = 0,242) và thấp nhất là ở quần thể A Yun, tỉnh Gia Lai (I = 0,116; h = 0,091; PPB = 20,55%; Ne = 1,135 và He = 0,078). Tổng mức độ thay đổi phân tử (AMOVA) giữa các quần thể là 40,07% và giữa các cá thể trong cùng quần thể là 59,93%. Biểu đồ phân nhóm chia làm 2 nhánh chính và có hệ số tương đồng di truyền dao động trong khoảng từ 62% (Nw5 và Nw68) đến 100% (Nw36 và Nw37). Kết quả phân tích phân tử cho thấy loài Kim giao núi đất cũng cần có chiến lược sớm để bảo tồn loài ở mức quần thể.

kimgiaonuidat1
Hình 2. Biểu đồ hình cây (trái) và biểu đồ đa chiều (phải) của 70 mẫu Kim giao núi đất theo hệ số di truyền của Jaccard và kiểu phân nhóm UPGMA (a mẫu thu ở Xã Hiếu, b: mẫu thu ở Tà Nung và Đa Chay, c: mẫu thu ở Đa Chay, d: mẫu thu ở Hòa Sơn, e: mẫu thu ở A Yun).

Số liệu trong nghiên cứu này chỉ ra rằng trong số 70 mẫu Kim giao núi đất, chỉ có hai mẫu Nw36 và Nw37 (Đa Chay, Lâm Đồng) là giống nhau 100 % về mặt di truyền. Kết quả này cho thấy sự đa dạng di truyền trong quần thể loài Kim giao núi đất vẫn đang ở mức an toàn. Vì thế cần phải có chiến lược bảo tồn sớm ở mức cá thể .

Kềt quả nghiên cứu thành phần hóa học 

Đối với loài Kim giao núi đất (Nageia wallichiana): đã xác định được 4 chất biflavonoid, trong đó có một chất có cấu trúc mới, dự định đặt tên là nagewalichin. Kết quả nghiên cứu dự kiến sẽ đăng trên tạp chí Z. Naturforsch, 2015 (CHLB Đức).

kimgiaonuidat2

Theo kết quả điều tra thực địa của đề tài TN3/T15, mặc dù quần thể Kim giao núi đất có nơi cư trú đạt tiêu chuẩn B2 = AOO < 2000 km2 và đang bị suy giảm, nhưng do các tiểu quần thể này không bị chia cắt mạnh, xuất hiện ở trên 5 điểm (Tây Nguyên) và không có sự dao động quá mạnh về khu phân bố, nơi cư trú, tiểu quần thể và số lượng cá thể trưởng thành ở Tây Nguyên nói riêng và ở Việt Nam nói chung, nên quần thể Kim giao núi đất này được xếp ở thứ hạng sắp bị đe dọa (Near Threatened) và thứ hạng gần đạt được đề nghị là sẽ nguy cấp: VU B2ab(iii,v) là hợp lý nhất (Tài liệu chưa công bố của đề tài TN3/T15). Tuy nhiên, nguy cơ suy giảm đa dạng nguồn gen di truyền trong loài này đang có xu hướng tăng cao cùng với thời gian.

Như đã nói trên, trong số 70 mẫu Kim giao núi đất thì chỉ có hai mẫu Nw36 và Nw37 (Đa Chay, Lâm Đồng) là giống nhau 100 % về mặt di truyền. Thêm vào đó, kết quả ban đầu về nghiên cứu thành phần hóa học của loài Kim giao núi đất đang hứa hẹn sẽ tìm  được hoạt chất mới có hoạt tính sinh học cao để điều trị một số bệnh nan y, đặc biệt là bệnh ung thư. Vì vậy, cần có có chiến lược bảo tồn sớm loài cả ở mức cá thể và quần thể.

Nguồn tin: website VAST

Các bài viết khác cùng danh mục
THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH LẮP ĐẶT TRÊN TÀU CÁ - SẢN PHẨM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỚI CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH LẮP ĐẶT TRÊN TÀU CÁ - SẢN PHẨM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỚI CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO
THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH LẮP ĐẶT TRÊN TÀU CÁ - SẢN PHẨM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỚI CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lọc sinh học cải tiến xử lý nước thải tại Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lọc sinh học cải tiến xử lý nước thải tại Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng
Sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ lọc sinh học nhỏ giọt trong xử lý nước thải y tế, Viện Công nghệ môi trường – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có những đóng góp đáng kể trong việc cải thiện môi trường sống cũng như bảo vệ sức khỏe cộng đồng cho nhiều bệnh viện trong cả nước: bệnh viện C (Hà Nội), bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên, bệnh viện Tâm thần Hưng Yên, bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình…
Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công tác xử lý chất thải nguy hại tại cụm 7 cơ quan y tế tỉnh Đồng Tháp Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công tác xử lý chất thải nguy hại tại cụm 7 cơ quan y tế tỉnh Đồng Tháp
Trên cơ sở Hợp tác khoa học công nghệ giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, PGS.TS.Trịnh Văn Tuyên, Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường cùng nhóm nghiên cứu đã tiến hành thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng Hệ thống xử lý chất thải rắn và lỏng tại cụm 7 cơ quan y tế tỉnh Đồng Tháp”. Trong hai năm thực hiện (2014-2015), nhóm nghiên cứu đề tài đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận và xây dựng thành công hệ thống xử lý chất thải lỏng và chất thải rắn y tế nguy hại với chi phí thấp tại cụm 7 cơ quan y tế tỉnh Đồng Tháp.
02 sản phẩm của Viện Hàn lâm KHCNVN được tuyên dương tại Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ VIII năm 2015 02 sản phẩm của Viện Hàn lâm KHCNVN được tuyên dương tại Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ VIII năm 2015
Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc là hoạt động thường niên được Trung ương Đoàn tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích, cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, làm chủ khoa học công nghệ; đồng thời động viên, tôn vinh những cá nhân, tập thể có công trình, sản phẩm tiêu biểu toàn quốc.