Phòng Quản lý và Phát triển cơ sở hạ tầng

Điện thoại: 043.791.6281 (máy lẻ 105)

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Ươm tạo công nghệ,  số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội

I. Lãnh đạo

- Trưởng phòng: Phan Ngọc Hoa

Điện thoại CQ: 043.7916281 (máy lẻ 105)

Email:     phanngochoa@htd.vast.vn

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Ươm tạo công nghệ,  số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội

II. Chức năng và nhiệm vụ Phòng Quản lý và Phát triển hạ tầng

   1. Chức năng:

       Giúp Giám đốc Trung tâm quản lý cơ sở hạ tầng được Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao và thực hiện các nhiệm vụ quản lý,sửa chữa, cải tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung tâm.

   2. Nhiệm vụ:

      - Quản lý cơ sở hạ tầng (gồm đất, nhà, công trình kiến trúc trên đất, điện, nước, cầu đường, thiết bị hạ tầng kỹ thuật...) tại các địa điểm được Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao cho Trung tâm;

     - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải tạo, sửa chữa và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng được giao;

     - Phối hợp với Phòng Quản lý tổng hợp, Trung tâm Dịch vụ và Truyền thông công nghệ và các đơn vị trực thuộc Trung tâm Phát triển công nghệ cao; Các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong việc quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và của Trung tâm Phát triển công nghệ cao.

     Phòng Quản lý và Phát triển hạ tầngcó 1 Trưởng phòng và có thể có 1 đến 2 Phó trưởng phòng. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm và miễn nhiệm.

III. Cán bộ thuộc phòng Phát triển và Quản lý hạ tầng

TTHọ tênChức danh
1KS. Phan Ngọc HoaTrưởng phòng
2KS.Đỗ Quang TươngKiêm nhiệm
3 Kim Văn Hiển 
4Ngô Tiến Dũng 
 5Lê Trung Kiên  

 

Các bài viết khác cùng danh mục
Số người online: 28
Tổng số truy cập: 744909