Phòng quản lý tổng hợp

- Điện thoại: 043.791.6281

- Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Ươm tạo công nghệ, sô 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

I. Lãnh đạo

 
- Trưởng phòng: TS. Phan Ngọc Hồng
- Điện thoại CQ: 043.791.6281; Di động: 096.190.6369
- Email: hongpn82@gmail.com

- Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Ươm tạo công nghệ, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

- Phó trưởng phòng: CN. Nguyễn Trung Thành

- Điện thoại CQ: 043.791.6281 - 101; Di đông: 0936863181

-Email: nguyenfaithful@htd.vast.vn; nguyenfaithful@yahoo.com.vn

- Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Ươm tạo công nghệ, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

- Phó Trưởng phòng: CN. Hoàng Thị Thu Linh

- Điện thoại CQ: 043.791.6281- 102; Di động: 0983416689

-  Email: thulinh@gmail.com

-  Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Ươm tạo công nghệ, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

- Phó Trưởng phòng, Kế toán trưởng: CN. Bạch Thị Ngọc Bính

-  Điện thoại CQ: 043.791.6281- 103; Di động: 0983653876

- Email: bachngocbinh@htd.vast.vn

- Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Ươm tạo công nghệ, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

II. Chức năng nhiệm vụ của phòng Quản lý tổng hợp

Giúp Giám đốc quản lý mọi mặt hoạt động của cơ quan, bao gồm công tác kế hoạch, tổ chức, cán bộ, đào tạo, hợp tác quốc tế, tài chính, kế toán, hành chính, quản trị và các hoạt động khác.

Phòng Quản lý tổng hợp có 1 Trưởng phòng và có thể có 1 đến 3 Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm và miễn nhiệm.

III. Cán bộ thuộc phòng Quản lý tổng hợp

 

TT

Họ tên

Chức danh

  1TS. Phan Ngọc Hồng Trưởng Phòng 

2

ThS. Nguyễn Trung Thành

Phó Trưởng phòng

3CN. Hoàng Thị Thu Linh

Phó Trưởng phòng

Thư ký khoa học

4

CN. Bạch Thị Ngọc Bính

Phó trưởng phòng, Kế toán trưởng

5

CN. Vũ Thị Hồng Thúy

Văn thư

6

CN. Vũ Thị Thanh Thủy

Thủ quỹ

7CN.Vũ Thị Thúy Trinh

Kế toán

8

CN. Nguyễn Thị Minh

Kế toán

9

CN. Lại Thị Lan HươngKế toán

10

Trc. Mai Thị Minh

Lễ tân

11

Nguyễn Như Phi

Lái xe

12.

 

 

Các bài viết khác cùng danh mục
Số người online: 36
Tổng số truy cập: 744909