Phòng Phát triển vật lý kỹ thuật

Địa chỉ: Tầng 3, nhà 2C, 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

I. Lãnh đạo

 

- Phó trưởng phòng: ThS. Trịnh Đình Trung

- Điện thoại: 0917.688.631

- Email: trungdinhtrinh@gmail.com

- Địa chỉ: Tầng 3, nhà 2C,  số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội

II. Chức năng và nhiệm vụ

1. Chức năng

     Ươm tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng và triển khai công nghệ thuộc lĩnh vực Vật lý kỹ thuật tiên tiến. Tham gia công tác đào tạo thuộc lĩnh vực trên.

2. Nhiệm vụ

   a. Ươm tạo, tổ chức nghiên cứu những vấn đề khoa học và phát triển kỹ thuật công nghệ thuộc lĩnh vực: Vật lý y sinh, vật lý kỹ thuật và môi trường, vật lý từ trường, laser, plasma, vật liệu mới, điện tử, tự động hoá, thiết bị khoa học y tế và giáo dục hiện đại và truyền thống.

   b. Tổ chức sản xuất thử nghiệm và triển khai chế tạo sản phẩm mới thuộc lĩnh vực thiết bị khoa học, y tế, giáo dục, môi trường và các sản phẩm phục vụ chăm sóc sức khoẻ cộng đồng mang hàm lượng kỹ thuật công nghệ cao.

   c. Triển khai ứng dụng các phương pháp và kỹ thuật vật lý hiện đại trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng theo quy định của Nhà nước.

   d. Tham gia đào tạo cán bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật viên có trình độ cao trong lĩnh vực có liên quan.

   e. Tư vấn, thẩm định, thiết kế kỹ thuật, phân tích kiểm nghiệm, cung cấp vật tư thiết bị và thi công các công trình chuyên dụng, dây truyền công nghệ kỹ thuật cao trong các lĩnh vực nêu trên.

   f. Hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

   g. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghệ cao giao.

III. Cán bộ phòng

1) ThS. Trịnh Đình Trung – Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng

2) ThS. Trịnh Ngọc Diệu - Kiêm nhiệm

3) CN. Bùi Thị Phương Loan

4) CN. Nguyễn Kim Thu
5) ThS. Nguyễn Xuân Sơn - Kiêm nhiệm

Các bài viết khác cùng danh mục
Số người online: 51
Tổng số truy cập: 804208