Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Phòng Phát triển công nghệ Y - Sinh

II. Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Phát triển công nghệ Y - Sinh

    1. Chức năng:

         Nghiên cứu, phát triển, đào tạo và triển khai các công nghệ tiên tiến như công nghệ DNA, Protein, Nano... vào lĩnh vực y sinh ứng dụng. Hoạt động của phòng bao trùm lên nhiều vấn đề như ung thư, miễn dịch, đa dạng sinh học, tin sinh học, công nghệ sinh học, thực phẩm chức năng... phục vụ yêu cầu phát triển của Trung tâm, Viện hàn lâm và nhu cầu đời sống của xã hội.

   2. Nhiệm vụ:

     - Tư vấn và đào tạo về lĩnh vực y sinh và các vấn đề liên quan. Hỗ trợ các đơn vị tập thể, cá nhân các nhà khoa học trong nghiên cứu thử nghiệm và triển khai các sản phẩm công nghệ về y sinh;

     - Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dùng trong phân tích và chẩn đoán tại các phòng thí nghiệm, bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng dựa vào nền tảng kỹ thuật ADN;

     - Ứng dụng, triển khai công ngêệ Nano vào định hướng sản xuất các bộ sinh phẩm chẩn đoán, các chế phẩm xử lý và bảo vệ sức khoẻ con người dưới tác động xấu của môi trường hoặc các tác nhân gây bệnh;

     - Nghiên cứu và sản xuất các dạng thực phẩm chức năng từ nguồn gốc tự nhiên có tác dụng hỗ trợ, nâng cao sức khỏe cộng đồng;

     - Tận dụng các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thế giới và trong nước về Y học hệ gen áp dụng vào việc giám định gen và xác định các mối quan hệ huyết thống;

     - Xây dựng thư viện ADN người Việt Nam, mở ra hướng triển khai ứng dụng chứng minh thư DNA của người Việt Nam và các dịch vụ liên quan đến giám định DNA;

     - Ứng dụng chẩn đoán sớm các bệnh di truyền trước sinh bằng kỹ thuật SHPT;

     - Thực hiện các dịch vụ khác theo năng lực của Phòng và phù hợp quy định của pháp luật.

    Phòng Phát triển công nghệ Y – Sinh có 1 Trưởng phòng và có thể có 1 đến 2 Phó trưởng phòng. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm và miễn nhiệm.