Phòng Phát triển công nghệ Sinh học ứng dụng

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Ươm tạo công nghệ, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội

I. Lãnh đạo

- Trưởng phòng; TS. Hà Việt Sơn
-   Điện thoại: 0912167396
-   Email: havietson@htd.vast.vn

-   Điạ chỉ:  số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội

 
- Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thu
- Điện thoại: 098 686 73 59
- Email: nmthu02@gmail.com
- Địa chỉ: Số 18, Hoàng Quốc Việt, CG, Hà Nộ
i

II. Chức năng và nhiệm vụ Phòng Phát triển công nghệ sinh học ứng dụng

   1. Chức năng:

    Ươm tạo, nghiên cứu phát triển các công nghệ thuộc vào lĩnh vực sinh học ứng dụng, hợp tác nghiên cứu lựa chọn các công nghệ có trình độ cao trong nước và quốc tế phục vụ yêu cầu phát triển của Trung tâm, của Viện Hàn lâm và của đời sống xã hội

   2. Nhiệm vụ:

    - Nghiên cứu phát triển các công nghệ thuộc lĩnh vực sinh học ứng dụng để quản lý, sử dụng, bảo tồn, bảo vệ, cải thiện, điều khiển các hệ sinh thái dưới nước, trên cạn ở trong nước, quốc tế và các nguồn nguyên liệu sinh học trong các hệ sinh thái đó.

    - Nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học ứng dụng phục vụ y - dược; công nghệ sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng từ các nguồn nguyên liệu sinh học;

    - Nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học ứng dụng phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghệ sau thu hoạch, bảo quản và chế biến nông lâm thủy sản;

    - Nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học ứng dụng phục vụ lĩnh vực bảo vệ môi trường;

    - Nghiên cứu phát triển công nghệ lên men. Nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm ứng dụng công nghệ lên men (kháng sinh, enzym...) và chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh;

    - Hợp tác với các đơn vị liên quan đến sinh học ứng dụng trong và ngoài Viện Hàn lâm, cộng tác với các doanh nghiệp liên quan nhằm ươm tạo, nghiên cứu phát triển, ứng dụng thực tế, cung cấp các dịch vụ công nghệ, thương mại hóa các sản phẩm liên quan đến công nghệ sinh học ứng dụng.

    Phòng Phát triển công nghệ sinh học ứng dụng có 1 Trưởng phòng và có thể có 1 đến 2 Phó trưởng phòng. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm và miễn nhiệm.

III. Cán bộ Phòng Phát triển công nghệ sinh học ứng dụng

TTHọ tênChức danh
1TS. Hà Việt SơnTrưởng phòng
2 ThS. Nguyễn Thị ThuPhó Trưởng phòng
3ThS. Phan Minh TuấnKiêm nhiệm 
4ThS. Đỗ Thị GấmKiêm nhiệm 
5CN. Nguyễn Thị Thu 
   

 

 

 

Các bài viết khác cùng danh mục
Số người online: 23
Tổng số truy cập: 744909