Phòng Phát triển công nghệ Hóa học

Địa chỉ: Tầng 3, nhà 2C,  số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội

I. Lãnh đạo

- Quyền trưởng phòng: TS Lương Như Hải

- Điện thoại : 0914 322 532

- Email:  

- Địa chỉ:  số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

II. Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Phát triển công nghệ Hóa học

  1. Chức năng:

      Nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ hóa học nhằm chế tạo sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường, hợp tác nghiên cứu có chọn lọc các công nghệ có trình độ cao trong nước và quốc tế phục vụ yêu cầu phát triển của Trung tâm, của Viện Hàn lâm và của đời sống xã hội.

  2. Nhiệm vụ:

     - Nghiên cứu phát triển công nghệ hóa học, công nghệ hóa học nano ít sử dụng nguyên liệu, tiêu hao ít năng lượng, chế tạo các sản phẩm phục vụ các ngành kinh tế, dân sinh từ nguồn nguyên liệu có khả năng tái sinh;

    - Nghiên cứu phát triển công nghệ hóa học chế tạo các vật liệu hữu cơ polyme, polyme composit, vật liệu lai cấu trúc nano, vật liệu y - sinh, vật liệu quang nhân tạo chuyển hóa ánh sáng mặt trời, vật liệu thông minh, vật liệu đặc biệt sử dụng trong các điều kiện áp suất lớn, nhiệt độ cao, vật liệu hấp thụ sóng điện từ, xi măng nano cường lực lớn, chống thấm cao…;

    - Nghiên cứu phát triển công nghệ hóa học xanh sử dụng các nguyên liệu có khả năng tái sinh, phế thải nông lâm nghiệp, công nghiệp chế tạo sản phẩm có hàm lượng khoa học cao, thân thiện môi trường như polyl-lactic axit và các dẫn phẩm của nó;

    - Chế tạo các sản phẩm phục vụ sự sống bằng công nghệ hóa học nano như Hóa mỹ phẩm, Thực phẩm chức năng, Cảm biến hóa học…;

    - Hợp tác với các Viện nghiên cứu, các trường Đại học trong nước và Thế giới để đào tạo cán bộ khoa học trẻ, tiếp nhận chọn lọc công nghệ và vật liệu để triển khai tại Trung tâm Phát triển công nghệ cao.

   Phòng Phát triển công nghệ hoá họccó 1 Trưởng phòng và có thể có 1 đến 2 Phó trưởng phòng. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm và miễn nhiệm.

III. Cán bộ phòng Phát triển công nghệ Hóa học

 

TT

Họ tên

Chức vụ

1

TS. Lương Như Hải

Quyền Trưởng phòng

2

GS.TS. Nguyễn Đức Nghĩa

 

3

Nguyễn Thị Ngoan

 

4

Nguyễn Xuân Anh

 

5

KS. Nguyễn Trung Dũng

  

 

 

Các bài viết khác cùng danh mục
Số người online: 43
Tổng số truy cập: 744909