Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014: Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Tải Thông tư 14/2014/TT-BKHCN tại đây
Tải phụ lục Thông tư 14/2014/TT-BKHCN tại đây
Các bài viết khác cùng danh mục