Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng vốn nhà nước

Tải Nghị định số 70/2018/NĐ-CP tại đây
Các bài viết khác cùng danh mục