Nghiên cứu nhân giống khoai tầng vàng bằng phương pháp in vitro từ mô sẹo tại tỉnh Phú Thọ

Mã số: HTD.CS.04/18

-

Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu nhân giống khoai tầng vàngbằng phương pháp in vitro từ mô sẹotại tỉnh Phú Thọ

-

Tên chủ nhiệm:

ThS. Nguyễn Văn Huân

-

Thời gian thựchiện:

2018

-

Mục tiêu:

Ứng dụng thành công công nghệ nuôi cấy mô tế bào vào nhân giống Khoaitầng vàng từ mô sẹo tại tỉnh Phú Thọ, nhằm chủ động về công nghệ và nâng caochất lượng nguồn cây giống, góp phần giảm giá thành sản phẩm để nhiều tầnglớp người tiêu dùng có thể tiếp cận đến sản phẩm Khoai tầng vàng

-

Nội dung thực hiện:

- Nội dung 1: Tạo vật liệu nuôi cấy khởi đầu (thể chồi invitro)

- Nội dung 2: Tạo và nhân mô sẹo Khoai tầng vàng

- Nội dung 3: Tái sinh, tạo cây Khoai tầng vàng hoàn chỉnhtừ mô sẹo

-

Tình trạng đề tài

Đã nghiệm thu

Các bài viết khác cùng danh mục