Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng vật liệu nano-bitumen trong các công trình giao thông đường bộ

Mãsố: HTD.CS.06/18

-

Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụngvật liệu nano-bitumen trong các công trình giao thông đường bộ

-

Tên chủ nhiệm:

KS. Phan Ngọc Hoa

-

Thời gian thựchiện:

2018

-

Mục tiêu:

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, khả năng ứng dụngvật liệu nano-bitumen trong các công trình giao thông để xây dựng hướngnghiên cứu, ứng dụng về lĩnh vực này tại Trung tâm Phát triển công nghệ cao

-

Nội dung thực hiện:

- Nội dung1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu, ứng dụng nano-bitumen trên thế giớivà Việt Nam

- Nội dung2: Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm về kỹ thuật của các loạinano-bitumen ứng dụng trong công trình giao thông đường bộ

- Nội dung3: Xác định và thiết lập mối liênhệ với các cơ sở nghiên cứu, đơn vị sản xuất để phối hợp nghiên cứu pháttriển công nghệ chế tạo và triển khai ứng dụng liệu nano-bitumen vào các côngtrình giao thông đường bộ tại Việt Nam

Để triển khai các nội dung của nhiệm vụ cần sửdụng một số vật tư hóa chất như sau: Buồngkhuấy nhựa đường Φ200; MWCNTs (Cheaptubes); H2SO4(Merck); HNO3 (Merck); Tween-80 (Merck); Tween-60 (Merck); Ethanol(Merck); Methanol (Merck); Nước cất 2 lần. Do kinh phí cấp để thực hiện nhiệmvụ hạn chế nên nhóm thực hiện nhiệm vụ huy động vật tư hóa chất trên từ nguồnkinh phí khác

-

Tình trạng đề tài

Đã nghiệm thu

Các bài viết khác cùng danh mục