01/12/2015 09:20
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Chùm ngây (Moringa oleifera) trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Chủ nhiệm đề tài

   ThS. Nguyễn Quang Huy

Cơ quan chủ trì

   Trung tâm Phát triển công nghệ cao

Thời gian thực hiện

              2015

Mục tiêu đề tài

 Phát triển mô hình trồng cây Chùm ngây (Moringa oleifera) có giá trị hàng hóa trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Từ đó, góp phần phát triển vùng sản xuất rau an toàn cận đô thị đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân.

Tóm tắt kết quả đã đạt được

  Về khoa học: Kết quả phân tích chất lượng đất tại 4 vùng chuyên canh rau màu trên địa bàn thành phố Việt Trì cho thấy các chỉ tiêu Nts, Pts, Kts, Ndt, Pdt, Kdt  đều ở mức nghèo và trung bình. Trong đó chất lượng đất tại Vân Phú có chất lượng đất thấp hơn các vùng còn lại hàm lượng Nts (0,092%), Pts (0,051%), Kts (0,037%), Ndt (6,181 mg/100g), Pdt (4,213 mg/100g); Kdt (3,011 mg/100g ) đều ở mức nghèo. Đối với các vùng trồng rau còn lại Tân Đức, Bạch Hạc, Sông Lô có chất lượng đất tốt hơn vùng trồng Vân Phú. Tuy nhiên, các chỉ tiêu Nts, Pts, Kts, Ndt, Pdt, đều ở mức trung bình riêng hàm lượng Kdt ở mức nghèo dao động từ 6,721 – 7,452 mg/100g). Chỉ tiêu pH tại 4 vùng trồng đều ở mức chua dao động từ 4,7 – 5,14.

Đề tài đã tiến hành trồng cây Chùm ngây có quy mô 100m2. Kết quả sau 6 tháng trồng cho thấy, cây có khả năng thích nghi với điều kiện tự nhiên các vùng cận đô thị thành phố Việt Trì; chiều cao cây đạt 164,14cm, đường kính trung bình đạt 21,22mm; Năng suất thực thu lần 1 đạt 120,14g/cây. Năng suất bình quân các tháng tiếp theo đạt 271,5g/cây/tháng. Lãi thuần đạt 5.536.800đ/sào Bắc bộ. Tình hình sâu bệnh hại: xuất hiện 2 loại bệnh chính là sâu tơ ăn lá và bệnh vàng lá. Tỷ lệ suất hiện bệnh chiếm 20%.

Về ứng dụng: Kết quả của đề tài sẽ góp phần thay đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với định hướng của tỉnh, sản xuất vùng rau an toàn cận đô thị, đồng thời thay thế một số giống cây trồng cho năng suất và giá trị kinh tế thấp. Đưa cây Chùm ngây phát triển theo hướng hàng hóa. Từ đó, nâng cao nguồn thu nhập cho người dân.

 
 

 

Các bài viết khác cùng danh mục
Xây dựng hệ thống mẫu văn bản sử dụng tại Trung tâm  Phát triển công nghệ cao Xây dựng hệ thống mẫu văn bản sử dụng tại Trung tâm Phát triển công nghệ cao
Xây dựng hệ thống mẫu văn bản sử dụng tại Trung tâm Phát triển công nghệ cao
Nghiên cứu tri thức sử dụng các loài cây thuốc của đồng bào  dân tộc thiểu số tại vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Sơn Nghiên cứu tri thức sử dụng các loài cây thuốc của đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Sơn
Nghiên cứu tri thức sử dụng các loài cây thuốc của đồng bàodân tộc thiểu số tại vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Sơn
Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng quy trình sản xuất  Thuốc diệt chuột sinh học từ cây Lá Ngón Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng quy trình sản xuất Thuốc diệt chuột sinh học từ cây Lá Ngón
Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng quy trình sản xuất Thuốc diệt chuột sinh học từ cây Lá Ngón
Nghiên cứu chế tạo catốt ống cacbon nano phát xạ điện tử  bằng phương pháp lắng đọng hóa học từ pha hơi CVD Nghiên cứu chế tạo catốt ống cacbon nano phát xạ điện tử bằng phương pháp lắng đọng hóa học từ pha hơi CVD
Nghiên cứu chế tạo catốt ống cacbon nano phát xạ điện tử bằng phương pháp lắng đọng hóa học từ pha hơi CVD
Nghiên cứu chế thử lớp phủ chịu nhiệt, chống xói mòn trên  cơ sở hợp chất ZrC cho loa phụt khí cụ bay Nghiên cứu chế thử lớp phủ chịu nhiệt, chống xói mòn trên cơ sở hợp chất ZrC cho loa phụt khí cụ bay
Nghiên cứu chế thử lớp phủ chịu nhiệt, chống xói mòn trên cơ sở hợp chất ZrC cho loa phụt khí cụ bay