30/11/2015 10:50
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Nghiên cứu, khảo sát và định hướng chế tạo vật liệu cách nhiệt sử dụng trong động cơ tên lửa đẩy nhiên liệu rắn

Cơ quan chủ trì

   Trung tâm Phát triển công nghệ cao

Thời gian thực hiện

   2015

Mục tiêu đề tài

  - Khảo sát và đánh giá tính chất của hệ vật liệu cách nhiệt trong động cơ tên lửa đẩy nhiên liệu rắn.
 - Chế tạo thử nghiệm vật liệu cách nhiệt trên cơ sở compozit sợi cacbon /phenolic và Khảo sát một số tính chất của vật liệu thu được.

Tóm tắt kết quả đã đạt được

 Đã xác định được tỷ trọng,độ xốp; phân tích nhiễu xạ Rơnghen, ảnh hiển vi điện tử quét của vật liệu làm loa phụt. Tiến hành chế tạo vật liệu cách nhiệt trên cơ sở compozit sợi cacbon/ phenolic; Chế tạo 01  mẫu vật liệu cách nhiệt trên cơ sở compozit sợi cacbon/ phenolic trên cơ sở ép áp lực có gia nhiệt trên khuôn định hình.
 

 

Các bài viết khác cùng danh mục
Xây dựng hệ thống mẫu văn bản sử dụng tại Trung tâm  Phát triển công nghệ cao Xây dựng hệ thống mẫu văn bản sử dụng tại Trung tâm Phát triển công nghệ cao
Xây dựng hệ thống mẫu văn bản sử dụng tại Trung tâm Phát triển công nghệ cao
Nghiên cứu tri thức sử dụng các loài cây thuốc của đồng bào  dân tộc thiểu số tại vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Sơn Nghiên cứu tri thức sử dụng các loài cây thuốc của đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Sơn
Nghiên cứu tri thức sử dụng các loài cây thuốc của đồng bàodân tộc thiểu số tại vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Sơn
Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Chùm ngây (Moringa  oleifera) trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Chùm ngây (Moringa oleifera) trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Chùm ngây (Moringa oleifera) trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng quy trình sản xuất  Thuốc diệt chuột sinh học từ cây Lá Ngón Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng quy trình sản xuất Thuốc diệt chuột sinh học từ cây Lá Ngón
Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng quy trình sản xuất Thuốc diệt chuột sinh học từ cây Lá Ngón
Nghiên cứu chế tạo catốt ống cacbon nano phát xạ điện tử  bằng phương pháp lắng đọng hóa học từ pha hơi CVD Nghiên cứu chế tạo catốt ống cacbon nano phát xạ điện tử bằng phương pháp lắng đọng hóa học từ pha hơi CVD
Nghiên cứu chế tạo catốt ống cacbon nano phát xạ điện tử bằng phương pháp lắng đọng hóa học từ pha hơi CVD