30/11/2015 10:51
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Nghiên cứu chế thử lớp phủ chịu nhiệt, chống xói mòn trên cơ sở hợp chất ZrC cho loa phụt khí cụ bay

Cơ quan chủ trì

   Trung tâm Phát triển công nghệ cao

Thời gian thực hiện

   2015

Mục tiêu đề tài

 - Tổng quan về quá trình lắng đọng hóa chất từ pha hơi và công nghệ chế tạo màng phủ ZrC lên nền graphit mật độ cao;
 - Nghiên cứu chế tạo thử lớp phủ ZrC và khảo sát một số tính chất lớp phủ sau khi chế tạo. 

Tóm tắt kết quả đã đạt được

 * Về khoa học:

          - Điều kiện công nghệđể tạo ra màng phủ ZrC:

                   ·Nhiệt độ phủ:1200oC

                   ·Lưu lượng khí H2: 20ml/phút

                   ·Lưu lượng khí gas:80 ml/phút

                   ·Hàm lượng ZrCl4: 8 g/lần

                   ·Thời gian CVD là 1 giờ.

          - Chỉ tiêu chất lượng của màng phủ ZrC:

                 ·Thành phần pha chính là pha ZrC, ngoài ra còn một số pha khác là pha nền graphit và pha ZrO2

                  ·Chiều dầy màng phủ: có thể tạo được màng phủ có chiều dày lớn hơn 10 µm (tuỳ thuộc vào điều kiện phủ)

                  ·Độ cứng Vicker: có giá trung bình 1943 kG/mm2(độ cứng của vật liệu ZrC chuẩn 2550kG/mm2), tuy nhiên sự sai khác giữa các vị trí đo độ cứng khá lớnchứng tỏ trong nội tại của màng phủ ZrC vẫn không đều và vẫn còn bị xốp tế vi.

          * Về ứng dụng:

          Sản phẩm nghiên cứu khi hoàn thiện công nghệ sẽ mở ra hướng ứng dụng trong chế tạo những chi tiết đặc biệt trong khí cụ bay, góp phần phục vụ đảm bảo an ninh quốc phòng.

 

 

Các bài viết khác cùng danh mục
Xây dựng hệ thống mẫu văn bản sử dụng tại Trung tâm  Phát triển công nghệ cao Xây dựng hệ thống mẫu văn bản sử dụng tại Trung tâm Phát triển công nghệ cao
Xây dựng hệ thống mẫu văn bản sử dụng tại Trung tâm Phát triển công nghệ cao
Nghiên cứu tri thức sử dụng các loài cây thuốc của đồng bào  dân tộc thiểu số tại vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Sơn Nghiên cứu tri thức sử dụng các loài cây thuốc của đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Sơn
Nghiên cứu tri thức sử dụng các loài cây thuốc của đồng bàodân tộc thiểu số tại vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Sơn
Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Chùm ngây (Moringa  oleifera) trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Chùm ngây (Moringa oleifera) trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Chùm ngây (Moringa oleifera) trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng quy trình sản xuất  Thuốc diệt chuột sinh học từ cây Lá Ngón Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng quy trình sản xuất Thuốc diệt chuột sinh học từ cây Lá Ngón
Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng quy trình sản xuất Thuốc diệt chuột sinh học từ cây Lá Ngón
Nghiên cứu chế tạo catốt ống cacbon nano phát xạ điện tử  bằng phương pháp lắng đọng hóa học từ pha hơi CVD Nghiên cứu chế tạo catốt ống cacbon nano phát xạ điện tử bằng phương pháp lắng đọng hóa học từ pha hơi CVD
Nghiên cứu chế tạo catốt ống cacbon nano phát xạ điện tử bằng phương pháp lắng đọng hóa học từ pha hơi CVD