30/11/2015 10:53
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Nghiên cứu chế tạo catốt ống cacbon nano phát xạ điện tử bằng phương pháp lắng đọng hóa học từ pha hơi CVD

Chủ nhiệm đề tài

   TS. Nguyễn Tuấn Hồng

Cơ quan chủ trì

   Trung tâm Phát triển công nghệ cao

Thời gian thực hiện

              2015

Mục tiêu đề tài

  - Xây dựng quy trình mọc ống cacbon nano (CNTs) trên đế si líc bằng phương pháp CVD, nhằm mục đích chế tạo catốt phát xạ điện tử tại điện trường thấp, dòng phát xạ cao; từ đó làm tiền đề xây dựng nhóm nghiên cứu tại phòng vật liệu tiên tiến, với định hướng: Nghiên cứu, chế tạo nguồn phát xạ điện tử sử dụng vật liệu ống nanô cácbon làm catốt và phát triển ứng dụng trong các linh kiện, thiết bị có sử dụng nguồn phát xạ điện tử (nguồn iôn hóa, máy phát tia X, v.v.).
 - Chế tạo CNTs/Si líc (bằng phương pháp CVD) có khả năng phát xạ điện tử 

Tóm tắt kết quả đã đạt được

  -         Về khoa học: Đã xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo ống nanô các bon (CNTs) trên đế si líc bằng phương pháp CVD; đã chế tạo được các mẫu CNTs/Si líc có khả năng phát xạ điện tử bằng cách đo đạc, khảo sát đặc trưng I-V của chúng.
-         Về ứng dụng:  Kết quả chế tạo CNTs trên đế si líc mở ra khả năng ứng dụng chế tạo nguồn phát phát xạ điện tử sử dụng CNTs/Si làm ca tốt.
 

 

Các bài viết khác cùng danh mục
Xây dựng hệ thống mẫu văn bản sử dụng tại Trung tâm  Phát triển công nghệ cao Xây dựng hệ thống mẫu văn bản sử dụng tại Trung tâm Phát triển công nghệ cao
Xây dựng hệ thống mẫu văn bản sử dụng tại Trung tâm Phát triển công nghệ cao
Nghiên cứu tri thức sử dụng các loài cây thuốc của đồng bào  dân tộc thiểu số tại vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Sơn Nghiên cứu tri thức sử dụng các loài cây thuốc của đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Sơn
Nghiên cứu tri thức sử dụng các loài cây thuốc của đồng bàodân tộc thiểu số tại vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Sơn
Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Chùm ngây (Moringa  oleifera) trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Chùm ngây (Moringa oleifera) trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Chùm ngây (Moringa oleifera) trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng quy trình sản xuất  Thuốc diệt chuột sinh học từ cây Lá Ngón Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng quy trình sản xuất Thuốc diệt chuột sinh học từ cây Lá Ngón
Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng quy trình sản xuất Thuốc diệt chuột sinh học từ cây Lá Ngón
Nghiên cứu chế thử lớp phủ chịu nhiệt, chống xói mòn trên  cơ sở hợp chất ZrC cho loa phụt khí cụ bay Nghiên cứu chế thử lớp phủ chịu nhiệt, chống xói mòn trên cơ sở hợp chất ZrC cho loa phụt khí cụ bay
Nghiên cứu chế thử lớp phủ chịu nhiệt, chống xói mòn trên cơ sở hợp chất ZrC cho loa phụt khí cụ bay