01/12/2015 10:18
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng ức chế vi khuẩn Ralstonia Solanacearum gây bệnh héo xanh khoa tây

Chủ nhiệm đề tài

   ThS. Nguyễn Văn Huân

Cơ quan chủ trì

   Trung tâm Phát triển công nghệ cao

Thời gian thực hiện

              2013

Mục tiêu đề tài

Phân lập, tuyển chọn được một số chủng vi sinh vật có hoạt tính đối kháng vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh khoai tây, phục vụ sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ héo xanh khoai tây, nhằm hướng tới phát triển một nền nông nghiệp hữu cơ xanh, sạch, an toàn và bền vững.

Kết quả đã đạt được

 - Đã tiến hành thu mẫu tại 02 huyện có diện tích 
khoai tây lớn của tỉnh. Kết quả đã thu được tổng số 10 mẫu đất, trong đó có 05 mẫu ở Phù Ninh, 05 mẫu ở Lâm Thao;
 - Đã tuyển chọn được 07 chủng vi khuẩn đối kháng với vi khuẩn R.solanacearum từ 25 chủng vi khuẩn bàn đầu trong đó tuyển chọn được 03 chủng vi khuẩn là LT12, LT13, PN5 có hoạt tính đối kháng cao (≥20 mm) phục vụ sản xuất chế phẩm vi sinh đối kháng.
 - Các chủng vi khuẩn đối kháng vẫn giữ được hoạt tính đối kháng cao và ổn định ở điều kiện nhà lưới và có khả năng hạn chế 81,6% cây bị chết so với công thức CT2 (có bổ sung vi khuẩn gây bệnh). 
 - Hiệu lực phòng trừ bệnh héo xanh khoai tây của các chủng vi khuẩn ở điều kiện tự nhiên cao, có khả năng làm giảm 60,16 % bệnh héo xanh và làm tăng năng suất thực thu 8,8 % so với đối chứng. 
 
 
 

 

Các bài viết khác cùng danh mục
Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu công nghệ bào chế viên nén LK-01 dùng hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu công nghệ bào chế viên nén LK-01 dùng hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày
Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu công nghệ bào chế viên nén LK-01 dùng hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày
Đề tài cơ sở trẻ: Thử nghiệm đánh giá mô hình xử lý rơm rạ thành nguồn than sinh học, đề xuất nâng cao khả năng tái sử dụng nguồn phế phụ phẩm phục vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện Phù Nin Đề tài cơ sở trẻ: Thử nghiệm đánh giá mô hình xử lý rơm rạ thành nguồn than sinh học, đề xuất nâng cao khả năng tái sử dụng nguồn phế phụ phẩm phục vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện Phù Nin
Đề tài cơ sở trẻ: Thử nghiệm đánh giá mô hình xử lý rơm rạ thành nguồn than sinh học, đề xuất nâng cao khả năng tái sử dụng nguồn phế phụ phẩm phục vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu che phủ đất đến sự sinh trưởng, năng suất và quá trình thoái hóa của nương chè PH1 trên 25 năm tuổi tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu che phủ đất đến sự sinh trưởng, năng suất và quá trình thoái hóa của nương chè PH1 trên 25 năm tuổi tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu che phủ đất đến sự sinh trưởng, năng suất và quá trình thoái hóa của nương chè PH1 trên 25 năm tuổi tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu ảnh hưởng của Cytokinin đến khả năng nhân nhanh chồi trong nuôi cấy mô tế bào hoa Lily Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu ảnh hưởng của Cytokinin đến khả năng nhân nhanh chồi trong nuôi cấy mô tế bào hoa Lily
Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu ảnh hưởng của Cytokinin đến khả năng nhân nhanh chồi trong nuôi cấy mô tế bào hoa Lily
Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu đa dạng di truyền của cây rau sắng (Melientha suavis Pierre) tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu đa dạng di truyền của cây rau sắng (Melientha suavis Pierre) tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu đa dạng di truyền của cây rau sắng (Melientha suavis Pierre) tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ