01/12/2015 10:11
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Đề tài cơ sở: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên ở một số trạng thái thảm thực vật thứ sinh phục hồi tự nhiên tại xã Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Chủ nhiệm đề tài

    KS. Ninh Khắc Bẩy

Cơ quan chủ trì

   Trung tâm Phát triển công nghệ cao

Thời gian thực hiện

              2013

Mục tiêu đề tài

 - Bổ sung những hiểu biết về đặc 
điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên của thảm thực vật thứ sinh phục hồi tự nhiên tại xã Thượng Cửu góp phần vào việc nghiên cứu về diễn thế và đa dạng sinh học. Từ đó đề xuất các biện pháp tác động thích hợp nhằm từng bước đưa rừng về trạng thái có cấu trúc hợp lý, ổn định hơn.
 - Trên cơ sở các quy luật cấu trúc và tái sinh tự nhiên đã phát hiện, đề xuất một số giải pháp nhằm phục hồi rừng phục vụ cho công tác phòng hộ và bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học tại xã Thượng Cửu.

Kết quả đã đạt được

  + Bước đầu đã thống kê được 193 loài thuộc 72 chi, 160 họ của 4 ngành thực vật bậc cao có mạch (Thông đất, Cỏ tháp bút, Dương xỉ và Mộc lan).
 + Số lượng loài cây tham gia vào các quần xã thực vật rừng trong khu vực nghiên cứu – xã Thượng Cửu, có trên 60 loài, có từ 4 - 6 loài tham gia vào công thức tổ thành. TTV sau NR còn xuất hiện một số loài ưa sáng, mọc nhanh, tầm vóc nhỏ trong công thức tổ thành nhưng hệ số thấp như: Thẩu tấu, Bồ đề.
 + TTV thứ sinh sau NR ở tầng cây nhỡ có chỉ số đa dạng sinh học cao nhất (3,68) so với tầng cây cao (3,31). 
 
 
 

 

Các bài viết khác cùng danh mục
Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu công nghệ bào chế viên nén LK-01 dùng hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu công nghệ bào chế viên nén LK-01 dùng hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày
Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu công nghệ bào chế viên nén LK-01 dùng hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày
Đề tài cơ sở trẻ: Thử nghiệm đánh giá mô hình xử lý rơm rạ thành nguồn than sinh học, đề xuất nâng cao khả năng tái sử dụng nguồn phế phụ phẩm phục vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện Phù Nin Đề tài cơ sở trẻ: Thử nghiệm đánh giá mô hình xử lý rơm rạ thành nguồn than sinh học, đề xuất nâng cao khả năng tái sử dụng nguồn phế phụ phẩm phục vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện Phù Nin
Đề tài cơ sở trẻ: Thử nghiệm đánh giá mô hình xử lý rơm rạ thành nguồn than sinh học, đề xuất nâng cao khả năng tái sử dụng nguồn phế phụ phẩm phục vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu che phủ đất đến sự sinh trưởng, năng suất và quá trình thoái hóa của nương chè PH1 trên 25 năm tuổi tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu che phủ đất đến sự sinh trưởng, năng suất và quá trình thoái hóa của nương chè PH1 trên 25 năm tuổi tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu che phủ đất đến sự sinh trưởng, năng suất và quá trình thoái hóa của nương chè PH1 trên 25 năm tuổi tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu ảnh hưởng của Cytokinin đến khả năng nhân nhanh chồi trong nuôi cấy mô tế bào hoa Lily Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu ảnh hưởng của Cytokinin đến khả năng nhân nhanh chồi trong nuôi cấy mô tế bào hoa Lily
Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu ảnh hưởng của Cytokinin đến khả năng nhân nhanh chồi trong nuôi cấy mô tế bào hoa Lily
Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu đa dạng di truyền của cây rau sắng (Melientha suavis Pierre) tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu đa dạng di truyền của cây rau sắng (Melientha suavis Pierre) tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu đa dạng di truyền của cây rau sắng (Melientha suavis Pierre) tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ