Liên hệ

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.37916281 - Fax: 04.37916283
Email: office@htd.ac.vn - Website: http://htd.vn
Bạn cần điền đầy đủ thông tin *