10/06/2019 10:08
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019Thông tin chi tiết đính kèm TẠI ĐÂY

Các bài viết khác cùng danh mục
Mẫu bảng kê và một số nội dung cơ bản cách kê chứng từ thanh toán Mẫu bảng kê và một số nội dung cơ bản cách kê chứng từ thanh toán
Mẫu bảng kê và một số nội dung cơ bản cách kê chứng từ thanh toán
Một số mẫu tham khảo Một số mẫu tham khảo
Một số mẫu tham khảo
PL các biểu mẫu theo TT số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11/3/2015 PL các biểu mẫu theo TT số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11/3/2015
Phụ lục các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 04/TT-BKHCN ngày 11/3/2015 Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ.