25/05/2018 08:50
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Tuyển dụng 01 Tư vấn quốc gia về xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam - Hiệu suất năng lượng cho đèn LED dùng trong chiếu sáng đường phố

Mục tiêu của Dự án là giảm thiểu lượng phát thải các khí nhà kính (GHG) thông qua chuyển đổi thị trường chiếu sáng hướng đến các sản phẩm chiếu sáng LED tại Việt Nam. Dự án sẽ được thực hiện trong thời gian 4 năm và dự kiến sẽ góp phần giảm lượng phát thải các khí GHG thông qua việc giảm phát điện từ các nhà máy chạy bằng nhiên liệu hóa thạch. Lượng phát thải GHG giảm trực tiếp ước tính đạt 0,623 ktấn CO2. Lượng phát thải GHG trực tiếp sau dự án ước tính đạt 69,38 ktấn CO2. Lượng phát thải GHG gián tiếp tiềm năng ước tính đạt 5.154 ktấn cộng dồn trong vòng 10 năm từ khi Dự án kết thúc.

Hiện nay, Dự án cần tuyển dụng  01 Tư vấn quốc gia về xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam - Hiệu suất năng lượng cho đèn LED dùng trong chiếu sáng đường phố.

Tên dự án

Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung tại Việt Nam

Tên chủ dự án

Trung tâm Phát triển công nghệ cao, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nguồn cấp vốn

Chương trình phát triển LHQ (UNDP)

Hình thức đấu thầu

Đấu thầu tuyển chọn tư vấn cá nhân

Tên gói thầu

Tư vấn quốc gia về xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam - Hiệu suất năng lượng cho đèn LED dùng trong chiếu sáng đường phố.

Kính mời các cá nhân quan tâm gửi Thư quan tâm, Lý lịch khóa học (CV), Đề xuất tài chính về địa chỉ:

Văn phòng Ban Quản lý Dự án “Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam”.

Phòng 322, Tầng 3, Tòa nhà 2C, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐT: (024) 3791 7814

E-mail: duanled@htd.vast.vn

Các hồ sơ dự tuyển cần được lập bằng Tiếng Anh và/hoặc Tiếng Việt. Hồ sơ sẽ không được hoàn lại.

Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 9giờ 00, ngày 25 tháng 5 năm 2018 đến trước 9 giờ 00, ngày 19 tháng 6 năm 2018. Hạn chót nộp hồ sơ: 9h ngày 19tháng 6 năm 2018

Các cá nhân quan tâm có thể tham khảo Điều khoản tham chiếu chi tiết và Hướng dẫn lập CV tại đây.

Các cá nhân quan tâm cần đến Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia đăng ký thông tincá nhân để Ban Quản lý dự án có thể đăng kết quả công khai trên mạng đấu thầu.