04/12/2015 14:59
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình ở huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên”

Đề tài thực hiện với mục tiêu: Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường do nước thải sinh hoạt tại huyện Đại Từ; Xử lý nước thải sinh hoạt qui mô hộ gia đình nhằm hạn chế và giảm thiểu nguồn chất gây ô nhiễm tại nguồn để bảo vệ môi trường sinh thái.

Sau thời gian thực hiện, đề tài đạt được các kết quả sau:

-         Đã tuyển chọn 3 chủng vi sinh vật có khả năng xử lý nước thải sinh hoạt ở huyện Đại Từ: vi sinh vật phân giải cellulose (chủng X6), vi sinh vật phân giải tinh bột (chủng T3) và vi sinh vật phân giải protein (chủng P2).

-         Đã tuyển chọn được 21 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 19 chi 10 họ có tiềm năng xử lý nước thải sinh hoạt qui mô hộ gia đình ở huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. Đã nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh thái, sinh trưởng phát triển và khả năng xử lý chất ô nhiễm của 4 loài, gồm bèo Lục bình, Bèo cái, Sậy và Cỏ Vertiver. Trong đó, bèo Lục bình là loài cây thích hợp và đã chọn làm cây trồng cho mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình ở huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.

-         Đã nghiên cứu xây dựng qui trình và mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình và xây dựng 02 mô hình trình diễn tại hai gia đình. Tất cả các chỉ tiêu nước sau xử lý đều đạt và vượt so với QCVN 2008 – 14 cột B, đủ tiêu chuẩn thải ra môi trường và dùng nước tưới cho cây trồng nông nghiệp.

Kết quả: Đề tài đã được Hội đồng đánh giá cao và xếp loại xuất sắc.

Một số hình ảnh hoạt động của đề tài:

  

Các hoạt động điều tra khảo sát hiện trường

 

Mô hình 1 tại gia đình ông Lương Văn Khoa

Mô hình 2 tại gia đình ông Lương Văn Khôi

Nguồn tin: TS. Lê Đồng Tấn - Chủ nhiệm đề tài

Các bài viết khác cùng danh mục
Đề tài cấp tỉnh Phú Thọ: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống và trồng thử nghiệm cây Bình Vôi (Stephania glabra (Roxb.)Meirs) nhằm phát triển nguồn dược liệu tại tỉnh Phú Thọ. Mã số: 21/ĐT-KHCN. Đề tài cấp tỉnh Phú Thọ: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống và trồng thử nghiệm cây Bình Vôi (Stephania glabra (Roxb.)Meirs) nhằm phát triển nguồn dược liệu tại tỉnh Phú Thọ. Mã số: 21/ĐT-KHCN.
Đề tài cấp tỉnh Phú Thọ: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống và trồng thử nghiệm cây Bình Vôi (Stephania glabra (Roxb.)Meirs) nhằm phát triển nguồn dược liệu tại tỉnh Phú Thọ. Mã số: 21/ĐT-KHCN.PT/2015
Dự án quốc tế: Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam. Dự án quốc tế: Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam.
Dự án quốc tế: Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam.
Đề tài cấp tỉnh Điện Biên: Nghiên cứu chọn lọc tập đoàn cây bản địa nhằm tăng cường cấu trúc rừng bền vững thảm thực vật rừng phòng hộ đầu nguồn sông Đà, tỉnh Điện Biên Đề tài cấp tỉnh Điện Biên: Nghiên cứu chọn lọc tập đoàn cây bản địa nhằm tăng cường cấu trúc rừng bền vững thảm thực vật rừng phòng hộ đầu nguồn sông Đà, tỉnh Điện Biên
Đề tài cấp tỉnh Điện Biên: Nghiên cứu chọn lọc tập đoàn cây bản địa nhằm tăng cường cấu trúc rừng bền vững thảm thực vật rừng phòng hộ đầu nguồn sông Đà, tỉnh Điện Biên
Đề tài cấp tỉnh Sơn La: Đánh giá thực trạng ảnh hưởng môi trường của các công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La Đề tài cấp tỉnh Sơn La: Đánh giá thực trạng ảnh hưởng môi trường của các công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La
Đề tài cấp tỉnh Sơn La: Đánh giá thực trạng ảnh hưởng môi trường của các công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La
Đề tài cấp tỉnh Thái Nguyên: Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý nước thải t quy mô hộ gia đình tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Đề tài cấp tỉnh Thái Nguyên: Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý nước thải t quy mô hộ gia đình tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Đề tài cấp tỉnh Thái Nguyên: Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý nước thải t quy mô hộ gia đình tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên