30/11/2015 09:46
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Đề tài cấp tỉnh Sơn La: Đánh giá thực trạng ảnh hưởng môi trường của các công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Chủ nhiệm đề tài

   TS. Lê Đồng Tấn

Cơ quan chủ trì

   Trung tâm Phát triển công nghệ cao

Thời gian thực hiện

   1/2014 - 11/2015

Mục tiêu đề tài

  - Đánh  giá đúng thực ảnh hưởng môi trường của các công trình thủy điện vừa và nhỏ. 
 - Dự báo có căn cứ diễn biến; đề xuất giải pháp khả thi phát triển bền vững trong mối quan hệ giữa thủy điện và bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học. 
 - Cung cấp luận cứ khoa học phục vụ phát triển bền vững các công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La.
 - Đề xuất các giải pháp cho sự phát triển bền vững trong mối quan hệ giữa phát triển thuỷ điện và bảo tồn, phát triển đa dạng sinh vật trong vùng.

Tóm tắt kết quả đã đạt được

 - Đã hoàn thiện các nội dung nghiên cứu  và 17 báo cáo chuyên đề, các chuyên đề đảm bảo tính khoa học và có độ tin cậy cao. 
 - Lập bản đồ phân bố hệ thống thủy điện vừa và nhỏ tại tỉnh Sơn La và cập nhật những thông tin mới nhất về hệ thống các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Sơn La.
 - Xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá ảnh hưởng của các công trình thủy điện vừa và nhỏ đến môi trường sinh thái va đa dạng sinh học.
 - Xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá phát triển bền vững hệ thống thủy điện vừa và nhỏ ở Sơn La trong mối quan hệ giữa phát triển thủy điện và bảo tồn.
 
Xếp loại đề tàiĐề tài đã được nghiệm thu, xếp loại : Đạt

 

Các bài viết khác cùng danh mục
Đề tài cấp tỉnh Phú Thọ: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống và trồng thử nghiệm cây Bình Vôi (Stephania glabra (Roxb.)Meirs) nhằm phát triển nguồn dược liệu tại tỉnh Phú Thọ. Mã số: 21/ĐT-KHCN. Đề tài cấp tỉnh Phú Thọ: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống và trồng thử nghiệm cây Bình Vôi (Stephania glabra (Roxb.)Meirs) nhằm phát triển nguồn dược liệu tại tỉnh Phú Thọ. Mã số: 21/ĐT-KHCN.
Đề tài cấp tỉnh Phú Thọ: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống và trồng thử nghiệm cây Bình Vôi (Stephania glabra (Roxb.)Meirs) nhằm phát triển nguồn dược liệu tại tỉnh Phú Thọ. Mã số: 21/ĐT-KHCN.PT/2015
Nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình ở huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên” Nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình ở huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên”
Ngày 18/11/2015, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên, số 513 đường Lương Ngọc Quyến, tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình ở huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên” do Trung tâm Phát triển công nghệ cao – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài là TS. Lê Đồng Tấn- PGĐ Trung tâm. Hội đồng nghiệm thu có 7 thành viên do TS. Phạm Quốc Chính – Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.
Dự án quốc tế: Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam. Dự án quốc tế: Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam.
Dự án quốc tế: Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam.
Đề tài cấp tỉnh Điện Biên: Nghiên cứu chọn lọc tập đoàn cây bản địa nhằm tăng cường cấu trúc rừng bền vững thảm thực vật rừng phòng hộ đầu nguồn sông Đà, tỉnh Điện Biên Đề tài cấp tỉnh Điện Biên: Nghiên cứu chọn lọc tập đoàn cây bản địa nhằm tăng cường cấu trúc rừng bền vững thảm thực vật rừng phòng hộ đầu nguồn sông Đà, tỉnh Điện Biên
Đề tài cấp tỉnh Điện Biên: Nghiên cứu chọn lọc tập đoàn cây bản địa nhằm tăng cường cấu trúc rừng bền vững thảm thực vật rừng phòng hộ đầu nguồn sông Đà, tỉnh Điện Biên
Đề tài cấp tỉnh Thái Nguyên: Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý nước thải t quy mô hộ gia đình tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Đề tài cấp tỉnh Thái Nguyên: Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý nước thải t quy mô hộ gia đình tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Đề tài cấp tỉnh Thái Nguyên: Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý nước thải t quy mô hộ gia đình tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên