VAST.TĐ.QP.03/17-19

VAST.TĐ.QP.03/17-19

-

Mã số:

VAST.TĐ.QP.03/17-19

 

Thuộc chương trình:

Dự án KHCN trọngđiểm

-

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

GS.TS. Phan Ngọc Minh

-

Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học:

TS.Nguyễn Hữu Hồng (thư ký KH); TS. Bùi Hùng Thắng (thư ký KH); TS. Nguyễn QuangDuy; ThS. Trịnh Đình Cường; TS. Lương Thu Phong; TS. Phan Ngọc Hồng; KS. LêĐình Quang; TS. Nguyễn Tuấn Hồng; TS. Lương Như Hải; TS. Phạm Văn Trình;GS.TS. Phan Hồng Khôi

-

Thời gian thựchiện:

01/2017 - 12/2019

-

Phương thức khoánchi:

Khoán từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đã nghiệm thu

Các bài viết khác cùng danh mục