28/04/2022 15:04
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

VAST.TĐ.QP.01/17-19

VAST.TĐ.QP.01/17-19

-

Mã số:

VAST.TĐ.QP.01/17-19

 

Thuộc chương trình:

Dự án KHCN trọngđiểm

-

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

TS. Nguyễn Văn Thao

-

Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học:

PGS.TS. Vũ Minh Thành (Thư ký KH); PGS.TS. Đoàn ĐìnhPhương; PGS.TS. Vũ Anh Tuấn; PGS. TS. Ngô Trịnh Tùng; TS. Lê Văn Thụ; TS.Nguyễn Tuấn Hồng; TS. Lương Như Hải; TS. Nguyễn Đức Long; TS. Lê Đồng Tấn;TS. Đào Thế Nam; TS. Đỗ Ngọc Chung; ThS. Phạm Thị Phượng; ThS. Đoàn Tuấn Anh;ThS. Lê Duy Bình; ThS. Mai Văn Phước; KS. Phan Văn Bá; KS. Phạm Tuấn Anh; ThS.Hoàng Thị Thu Linh; KS. Phan Thị Dinh; TS. Nguyễn Thị Ngoan; CN. Đào VănChương

-

Thời gian thựchiện:

01/2017 - 12/2019

-

Phương thức khoánchi:

Khoán từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đã nghiệm thu