TĐANQP.03/20-22

-

Mã số:

TĐANQP.03/20-22

 

Thuộc chương trình:

Dự án KHCN trọngđiểm

-

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

TS. Nguyễn Tuấn Hồng

-

Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học:

TS. LêVăn Thụ (thư ký KH); TS. Nguyễn Hoàng Dương; ThS. Lê Viết Bình; KS. NguyễnTrung Dũng; TS. Lương Như Hải; PGS.TS. Ngô Trịnh Tùng; GS.TS. Vũ Đình Lãm;TS. Phạm Mạnh Hào; TS. Phan Ngọc Hồng; TS. Vũ Duy Ngọc; TS. Vũ Ngọc Doãn; TS.Lê Duy Bình; TS. Nguyễn Minh Việt; TS. Hà Văn Thức; PGS.TS. Nguyễn Thế Hữu;TS. Ngô Cao Long

-

Thời gian thựchiện:

03/2020 - 12/2022

-

Phương thức khoánchi:

Khoán từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đang thực hiện

Các bài viết khác cùng danh mục