TĐANQP.01/20-22

-

Mã số:

TĐANQP.01/20-22

 

Thuộc chương trình:

Dự án KHCN trọngđiểm

-

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

TS. Nguyễn Văn Thao

-

Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học:

TS. Lương Như Hải (thư ký KH); PGS.TS. Vũ Minh Thành; TS.Nguyễn Tuấn Hồng; TS. Lê Văn Thu; TS. Phan Ngọc Hồng; TS. Nguyễn Bá ThànhLong; TS. Nguyễn Thị Ngoan; PGS.TS. Nguyễn Vũ Giang; KS. Nguyễn Xuân Anh; TS.Trịnh Đức Công; ThS. Nguyễn Việt Dũng; TS. Đào Thế Nam; TS. Vũ Ngọc Doãn; TS.Vũ Ngọc Duy; TS. Nguyễn Trung Toàn; TS. Nguyễn Minh Việt; TS. Nguyễn TrungThành; TS. Lê Duy Bình; TS. Hà Văn Thức; PGS.TS. Nguyễn Thế Hữu; TS. Ngô CaoLong

-

Thời gian thựchiện:

01/2020 - 12/2022

-

Phương thức khoánchi:

Khoán từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đang thực hiện

Các bài viết khác cùng danh mục