Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Nghiên cứu ứng dụng triển khai công nghệ chế tạo Polylactic Axit từ phế liệu nông lâm nghiệp

Chủ nhiệm đề tài

   TS. Nguyễn Hồng Minh

Cơ quan chủ trì

   Trung tâm Phát triển công nghệ cao

Thời gian thực hiện

   6/2011 - 6/2012

Mục tiêu đề tài

+ Tạo cơ sở cho việc tiếp nhận, triển khai nghiên cứu công nghệ chế tạo Polylactic axit làm nguyên liệu để chế tạo các loại vật liệu như vật liệu blend, vật liệu compozit tự phân hủy sinh học, và các sản phẩm thân thiên môi trường khác.

+ Về khoa học: Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ khoa học công nghệ về vật liệu polyme sinh học, có khả năng tiếp nhận, triển khai nghiên cứu chế tạo các vật liệu mới, vật liệu thân thiện với môi trường.

+ Về công nghệ: Xây dựng công nghệ xử lý các chất phế thải nông lâm nghiệp thành nguyên liệu cho công nghệ Hóa học xanh bao gồm

  • Công nghệ enzyme thủy phân phế liệu nông nghiệp (rơm, rạ, tre,nứa) để tạo thành sản phẩm trung gian hòa tan cho hiệu quả cao.
  • Công nghệ lên men vi sinh vật tổng hợp axit-L-lactic
  • Công nghệ polyme hóa axit L-(+)-lactic thành Polylactic axit.
  • Công nghệ chế tạo các loại vật liệu blend, vật liệu compozit tự phân hủy sinh học, và các sản phẩm thân thiện môi trường khác.

Kết quả

   Đề tài đã được Viện Hàn lâm KHCNVN nghiệm thu, xếp loại xuất sắc.

Sản phẩm

   10kg phế liệu (nguyên liệu cellulose);

   50g enzyme thủy phân cellulose;

   2,5 kg đường đơn của quá trình thủy phân;

   300g polylactic axit có độ tinh khiết quang học 85-90%.