Nghiên cứu, ứng dụng chế phẩm nano thảo mộc (từ củ nghệ) phòng bệnh thán thư trên cây vải tại tỉnh Bắc Giang

-

Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu, ứng dụng chế phẩm nano thảo mộc (từ củ nghệ)phòng bệnh thán thư trên cây vải tại tỉnh Bắc Giang

 

Thuộc Chương trình:

Đề tài hợp tác vớicác bộ, ngành, địa phương

 

Mã số:

UDNGDP.06/19-20

-

Tên Chủ nhiệm nhiệmvụ:

GS. TS Trần Đại Lâm

-

Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học:

TS. Lê Đăng Quang; PGS.TS Vũ Đình Hoàng; ThS. Bá Thị Châm;ThS. Phạm Quang Dương; ThS. Đào Thu Nga; TS. Phạm Thị Năm; ThS. Nguyễn Thị Vân

-

Mục tiêu của nhiệmvụ:

Mục tiêu tổng quát:

Nghiêncứu công nghệ bào chế chế phẩm nano thảo mộc và ứng dụng thành công chế phẩmnano thảo mộc (từ củ nghệ) phòng trừ bênh thán thư có hiệu quả trên cây vải tạitỉnh Bắc Giang

Mục tiêu cụthể:

- Ứng dụng thành công công nghệbào chế chế phẩm nano thảo mộc (từ củ nghệ) phòng trừ bệnh thán thư có hiệuquả trên cây vải

- Xây dựng thành công mô hìnhsử dụng chế phẩm nano thảo mộc (từ củ nghệ) phòng trừ bệnh thán thư, trên câyvải sớm tại huyện Tân Yên và vải chính vụ tại huyện Lục Ngạn, hiệu quả phòngtrừ bệnh tối thiểu 50%

-  Tập huấn cho 250 lượt người dân về kỹ thuậtsử dụng chế phẩm nano thảo mộc (Từ củ nghệ)

-

Các nội dung nghiêncứu chính phải thực hiện:

Cácnội dung thực hiện ở VHLKHCNVN

- Nội dung 1: Lựa chọn nguyên liệu thảo mộc và nano vớihiệu quả phòng trừ nấm Colletotrichum spp. gây bệnh thán thư trên cây vải

- Nội dung 2: Nghiên cứu thử nghiệm nano hóa hoạt chấtchính

- Nội dung 3: Xây dựng công thức bào chế chế phẩm BVTV tổnghợp, chứa các cao chiết thực vật từ củ nghệ vàng và nano bạc có hiệu quảphòng trừ nấm Colletotrichum spp. gây bệnh thán thư trên cây vải

- Nộidung 5: Xây dựng quy trình công nghệ phù hợp để sản xuất chế phẩm BVTV thảo mộcở quy mô pilot (50 kg sản phẩm/mẻ)

- Nội dung 9: Xây dựng hồ sơTCCS cho thành phẩm

-  Nội dung 10: Viết báo cáo tổng kết

Các nội dung thực hiện ở tỉnh Bắc Giang

- Nội dung 4: Điều tra, đánh giá thựctrạng sử dụng thuốc trừ bệnh trên cây vải tại 2 huyện Tân Yên và Lục Ngạn

- Nội dung 6: Nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm nano thảo mộc(từ củ nghệ) phòng trừ bệnh thán thư trên cây vải sớm tại huyện Tân Yên và vảichính vụ tại huyện Lục Ngạn

- Nội dung 7: Xây dựng mô hình sử dụngchế phẩm nano thảo mộc (từ củ nghệ) với quy mô 4ha trên cây vải sớm tại huyệnTân Yên và vải chính vụ tại huyện Lục Ngạn

- Nội dung 8: Tập huấn cho 250 lượt người dân về kỹ thuật sử dụng chếphẩm nano thảo mộc (từ củ nghệ).

-

Thời gian thựchiện:

01/2019 - 12/2021

-

Phương thức khoánchi:

Khoán từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đã nghiệm thu

Các bài viết khác cùng danh mục