Nghiên cứu hoạt tính cải thiện trí nhớ của dịch chiết từ các cây dược liệu nhờ khả năng ức chế acetylcholinesterase và kéo dài các sợi trục của neuron

-

Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu hoạt tính cải thiện trí nhớ của dịch chiết từcác cây dược liệu nhờ khả năng ức chế acetylcholinesterase và kéo dài các sợitrục của neuron

 

Mã số:

CT0000.03/21-22

-

Tên Chủ nhiệm nhiệmvụ:

TS. Nguyễn Hoàng Dương

-

Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học:

TS. Nguyễn Văn Trữ;CN. Đàm Ngọc Mỹ; CN. Đào Quang Khải; CN. NguyễnThị Thùy Trang; Th.S. Trần ThịLương; Th.S. Hồ Thị Hương; Th.S. Bùi Thị Tuyết Loan; CN. Nguyễn Thị Quỳnh

-

Mục tiêu của nhiệmvụ:

Mục tiêu chung:

 Đánh giá khả năng cải thiện suy giảm trí nhớcủa dịch chiết từ các cây dược liệu dừa cạn, bạch quả, đinh lăng, cam thảo,tía tô đất và rau má

Mụctiêu cụ thể:

- Đánh giá khả năng ức chế enzyme acetylcholinesterase củadịch chiết từ các cây dược liệu dừa cạn, bạch quả, đinh lăng, cam thảo, tíatô đất và rau má

- Đánh giá khả năng kéo dài các sợi trục neuron của dịchchiết từ các cây dược liệu dừa cạn, bạch quả, đinh lăng, cam thảo, tía tô đấtvà rau má

-

Các nội dung nghiêncứu chính phải thực hiện:

- Nội dung 1: Định danh 6 cây dược liệu cókhả năng cải thiện suy giảm trí nhớ

- Nội dung 2: Tách chiết các hợp chất thứ cấp từ 6 cây dượcliệu

- Nội dung 3: Sàng lọc hoạt tính ức chế enzymeacetylcholinesterase của 18 mẫu dịch chiết tách từ 6 cây dược liệu

- Nội dung 4: Sàng lọc hoạt tính kéo dài neurite và đánhgiá khả năng gây độc của các dịch chiết tách từ 6 cây dược liệu lên tế bào thầnkinh

- Nội dung 5: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch chiết tiềmnăng lên sự biểu hiện của các gen Brain-DerivedNeurotrophic Factor (BDNF), Nerve growth factor(NGF) và một số protein acetyl H3, H4

-

Thời gian thựchiện:

01/2021 - 12/2022

-

Phương thức khoánchi:

Khoán từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đang thực hiện

Các bài viết khác cùng danh mục