20/09/2017 10:57
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật trồng, thâm canh cây Địa liền (Kaempferia galanga L.) tại tỉnh Phú Thọ.

Chủ nhiệm đề tài

KS. Mai Thị Như Trang

Các thành viên thực hiện chính và thư ký khoa học

ThS. Ninh Khắc Bẩy (Thư ký khoa học), ThS. Trần Văn Cường, ThS. Nguyễn Văn Huân, ThS. Nguyễn Quang Huy, PGS. TS. Lê Gia Hy, KS. Phan Thị Lan Anh, KS. Phạm Thị Hương Liên, CN. Nguyễn Hồng Ngọc, CN. Trần Văn Hà

Thời gian thực hiện

03/2016  -  05/2018

Mục tiêu của đề tài

+ Xây dựng biện pháp kỹ thuật trồng thâm canh cây Địa liền cho năng suất và chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ;

+ Ứng dụng biện pháp kỹ thuật được nghiên cứu để xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Địa liền tại tỉnh Phú Thọ quy mô 02 ha (vùng đất phù sa 01 ha, vùng đất gò đồi 01 ha), năng suất dự kiến đạt trên 30 tấn/ha đối với vùng đất phù sa, 20 tấn/ha đối với vùng đất gò đồi;

+ Đào tạo, tập huấn kỹ thuật trồng thâm canh cây Địa liền cho 100 người dân.

Phương thức khoán chi

Khoán từng phần

Tình trạng đề tài

Đề tài đang thực hiện