20/09/2017 10:55
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Nghiên cứu chọn lọc tập đoàn cây bản địa nhằm tăng cường cấu trúc rừng bền vững thảm thực vật rừng phòng hộ đầu nguồn sông Đà tỉnh Điện Biên

Chủ nhiệm đề tài

TS. Lê Đồng Tấn

Các thành viên thực hiện chính và thư ký khoa học

ThS. Nguyễn Thị Thu (Thư ký khoa học), TS. Hà Việt Sơn, KS. Phạm Thị Hương Liên, KS. Mai Thị Như Trang, ThS. Đoàn Thị Phương Thảo, KS. Ninh Khắc Bảy, ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa, Ths. Nguyễn Thị Thanh Tâm, TS. Đỗ Hữu Thư, KS. Nguyễn Phúc Trường, KS. Phạm Văn Ngọc

Thời gian thực hiện

01/2015 -  12/2016

Mục tiêu của đề tài

- Tuyển chọn tập đoàn cây bản địa cho trồng rừng để phục hồi cấu trúc bền vững cho thảm thực vật rừng phòng hộ ở đầu nguồn sông Đà, tỉnh Điện Biên.

- Xây dựng mô hình phục hồi cấu trúc rừng bằng trồng bổ sung các loài cây bản địa tại vùng đầu nguồn sông Đà, tỉnh Điện Biên.

Phương thức khoán chi

Khoán từng phần

Tổng số kinh phí thực hiện nhiệm vụ

591.038.000 đồng

Tình trạng đề tài

Đã nghiệm thu