Nghiên cứu chế tạo hệ sơn chống cháy bền thời tiết ứng dụng trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy

-

Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu chế tạo hệ sơn chống cháy bền thời tiết ứng dụng trong lĩnh vựcphòng cháy chữa cháy

 

Mã số:

ĐL0000.04/20-21

-

Tên Chủ nhiệm nhiệmvụ:

TS. Nguyễn Tuấn Hồng

-

Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học:

TS. Lương Như Hải;TS. Phan Ngọc Hồng; ThS. Nguyễn Đình Dũng; CN. Nguyễn Khắc Hiệp; KS. NguyễnXuân Anh; KS. Nguyễn Trung Dũng; TS. Nguyễn Thị Ngoan; TS. Phạm Mạnh Hào; ThS.Hoàng Thị Thu Linh; ThS. Nguyễn Thị Thu

-

Mục tiêu của nhiệmvụ:

Phát triển, thiết lập công nghệ chế tạosơn chống cháy phồng nở chứa chất độn khoáng và graphen có khả năng chốngcháy cao, bền thời tiết ứng dụng trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy

-

Các nội dung nghiêncứu chính phải thực hiện:

- Nội dung 1: Nghiên cứu lựa chọn công thức cơ bản điều chế sơn chống cháy đểnghiên cứu ảnh hưởng của các phụ gia khoáng chất

- Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng củavật liệu graphen, graphite oxide đến tính chất và khả năng chống cháy của hệsơn

- Nội dung 3: Nghiên cứu chế tạo sơn chống cháy có chứa khoáng chất vàgraphen, graphite oxide

- Nội dung 4: Kiểm tra, đánh giá khả năng chống cháy của hệ sơn

- Nội dung 5: Xây dựng quy trình chếthử sơn chống cháy

- Nội dung 6: Ứng dụng thử nghiệm kếtquả của đề tài tại công trình thực tế có sử dụng sơn chống cháy

-

Thời gian thựchiện:

01/2020 - 12/2022

-

Phương thức khoánchi:

Khoán từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đang thực hiện

Các bài viết khác cùng danh mục