Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Một số kết quả công nghệ sinh học được ứng dụng trong xử lý chất thải nông nghiệp thành phân bón hữu cơ tại Phú Thọ

Đến nay, đề tài đã thu được một số kết quả bước đầu như sau:

Xây dựng mô hình xử lý chất thải nông nghiệp thành phân bón hữu cơ

Trong khuôn khổ của đề tài, đã tiến hành xây dựng 02 mô hình xử lý chất thải trồng trọt và chăn nuôi trên địa bàn hai huyện Lâm Thao và Phù Ninh tỉnh Phú Thọ. Mỗi mô hình  được bố trí thành 2 công thức, trong đó công thức 1 là công thức đối chứng - không xử lý bằng chế phẩm sinh học; Công thức 2 là công thức thí nghiệm - được xử lý bằng chế phẩm sinh học. Theo dõi sự thay đổi thành phần lý - hóa - sinh học của hai mô hình trong quá trình xử lý nhận thấy: nhờ hoạt động sống của các chủng vi sinh vật hữu ích có trong chế phẩm quá trình chuyển hóa của cơ chất ở công thức thí nghiệm diễn ra nhanh hơn so với công thức đối chứng nhiều lần, nhiệt độ đống ủ ở công thức đối chứng tăng lên gần 70oC, ở nhiệt độ này nhiều loại vi sinh vật có hại như ColiformSalmonellabị tiêu diệt.

 

Xây dựng mô hình xử lý rơm rạ và chất thải chăn nuôi

Kết quả thu được sau ủ đạt độ chín theo tiêu chuẩn TCVN 7185:2002. Cụ thể: rơm rạ sau khi xử lý có hàm lượng OC 28,02%; N 1,87%; P2O5 0,57%; K2O 1,53%; có màu nâu đen, sợi rơm mềm, dễ mủn; chất thải chăn nuôi(phân lợn) sau khi xử lý có hàm lượng OC 18,2%; N 0,91%; P2O5 0,21%; K2O 0,40%; có màu nâu sẫm, không có mùi.

Độ phân hủy của rơm rạ ở công thức đối chứng và công thức thí nghiệm

Đánh giá độ an toàn và hiệu quả của sản phẩm thu được sau xử lý

Để đánh giá độ an toàn và hiệu quả của sản phẩm thu được sau xử lý tiến hành thử khả năng nảy mầm của hạt và đánh giá ảnh hưởng của phân ủ đến khả năng phát triển của mạ. Kết quả cho thấy việc bổ sung vào đất rơm rạ sau xử lý cho tỷ lệ nảy mầm cao, cây con thu được phát triển tốt, lá xanh, cây chắc, mập.

CT1: mô hình TN không đối chứng; CT2, CT3, CT4: mô hình TN đối chứng

Bên cạnh đó, phân ủ thu được sau xử lý khi được bón cho đất gieo mạ cũng khiến cho mạ phát triển tốt, thân cao, chắc, khỏe.

Ảnh hưởng của sản phẩm sau xử lý lên sự phát triển của mạ

Kết quả nghiên cứu và thử nghiệm thành công của đề tài “Khảo sát, đánh giá thực trạng chất thải nông nghiệp, đề xuất các giải pháp xử lý phục vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững hai huyện Lâm Thao và Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ” sẽ mang lại khả năng ứng dụng các chế phẩm sinh học trong  xử lý chất thải nông nghiệp thành phân bón hữu cơ sử dụng cho cây trồng, qua đó giảm bớt được lượng phân hóa học bón vào đất, cải tạo và nâng cao độ phì đất, đảm bảo thu nhập cho người nông dân, tạo ra các sản phẩm sạch, phục vụ đời sống xã hội và xuất khẩu. Góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn, tạo cơ sở cho sự phát triển một nền nông nghiệp hữu cơ sạch, bền vững và không bị ô nhiễm.

Nguồn tin: ThS. Trần Văn Cường

Trung tâm Phát triển công nghệ Tây Bắc

Xử lý tin: Thu Huyền