Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm nano-vi khuẩn PGPR nhằm phòng trừ bệnh giả sương mai trên cây dưa lưới

-

Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩmnano-vi khuẩn PGPR  nhằm phòng trừ bệnhgiả sương mai trên cây dưa lưới

-

Tên Chủ nhiệm nhiệmvụ:

TS. Lê Đăng Quang

-

Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học:

GS. TS. Trần Đại Lâm; PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo; PGS.TS. Vũ Đình Hoàng; Ths.NCS. Phạm Quang Dương; Bùi Quốc Anh; ThS. Bá Thị Châm;ThS. Nguyễn Thị Thúy; ThS. Nguyễn Thị Vân; ThS. Nguyễn Thi Thanh Tuyết; TS.Phạm Hữu Nhượng; ThS. Đào Thu Nga

-

Mục tiêu của nhiệmvụ:

Mục tiêu tổngquát:

Góp phần nghiên cứu và ứng dụng những chế phẩm mới ở dạngphân bón nano - vi sinh vật PGPR để hạn chế việc lạm dụng thuốc BVTV gốc hóahọc và phân bón hóa học trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam

Mục tiêu cụthể:

- Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất: Giống vi khuẩnPGPR, quá trình lên men sinh khối và tạo ra được chế phẩm nano-PGPR

- Đánh giá hiệu quả phòng trừ của nano-PGPR đối với nấm bệnhtrên cây dưa lưới

- Xây dựng 01 mô hình trình diễn sử dụng sản phẩmnano-PGPR trên cây dưa lưới

-

Các nội dung nghiêncứu chính phải thực hiện:

- Nội dung 1: Ứng dụng và làm chủ phương pháp nuôi giữ nguồngiống một số vi khuẩn PRPG Bacillusspp. trong điều kiện Việt Nam

- Nội dung 2: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano TiO2và SiO2

- Nội dung 3: Nghiên cứu quy trình lên men lỏng sinh khốivi khuẩn PGPR chứa các vật liệu khoáng nano TiO2 hoặc SiO2cùng các phụ gia khác, tối ưu hóa quá trình lên men ở quy môt pilot nhằm nângcao hiệu quả sử dụng và đạt được độ bền với các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm ởViệt Nam

- Nội dung 4:  Thửnghiệm hiệu quả của nano-PGPR đối với nấmPseudoperonospora cubensis gây giảsương mai trong phòng thí nghiệm. Ngoài ra cũng kiểm tra hiệu quả củasản phẩm đối với các nấm gây bệnh như: của cao chiết đối với các loại nấm gâybệnh Botrytis cineria, Phytophthorainfestans, Fusarium oxyporium, Sclerotinia scleorotinium, Colletotrichum spp lànhững đối tượng hay gặp gây bệnh trên cây dưa lưới

- Nội dung 5: Xây dựng công thức bào chế sản phẩm phân bóncông nghệ cao dạng lỏng chứa hạt nano và vi khuẩn PGPR ở điều kiện Viêt Nam.Sản xuất chế phẩm ở quy mô 100 L/mẻ

- Nội dung 6: Đánhgiá hiệu lực của sản phẩm nano –PGPR ở quy mô nhà màng diện hẹp đối với nấm Pseudoperonospora cubensis gây giảsương mai trên cây dưa lưới

- Nội dung 7:  Xây dựng được 01 mô hình sử dụng sản phẩm phân bón nanokết hợp với tác nhân kiểm soát sinh học PGPR để phòng trừ nấm Pseudoperonospora cubensisgây giả sương mai trên cây dưa lưới

-

Thời gian thựchiện:

1/2019 -6/2021

-

Phương thức khoánchi:

Khoán từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đang thực hiện

Các bài viết khác cùng danh mục