Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống và trồng thử nghiệm cây Bình vôi (Stephania glabra (Roxb.) Miers) nhằm phát triển nguồn dược liệu tại tỉnh Phú Thọ.

-

Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống và trồng thử nghiệm câyBình vôi (Stephania glabra (Roxb.) Miers)nhằm phát triển nguồn dược liệu tại tỉnh Phú Thọ.

 

Mã số:

21/ĐT-KHCN.PT/2015

 

Cấp nhiệm vụ:

Tỉnh Phú Thọ

-

Tên Chủ nhiệm nhiệmvụ:

ThS. Nguyễn Hồng Ngọc

-

Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học:

KS. Phạm Văn Ngọc (Thư ký khoa học), ThS. Nguyễn Văn Huân, ThS. Trần Văn Cường,PGS. TS. Lê Gia Hy, ThS. Nguyễn Quang Huy, KS. Mai Thị Như Trang, KS. Phan Thị Lan Anh, KS. Phạm Thị Hương Liên, CN. Trần Văn Hà

-

Mục tiêu của nhiệmvụ:

+ Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹthuật nhân giống cây Bình vôi bằng phương pháp nhân giống giâm hom đầu củ vàphương pháp nhân giống từ hạt.

+ Xây dựng được 02 mô hình trồng câyBình vôi trên địa bàn tỉnh với quy mô 1.000 m2/mô hình (mô hình trồngbằng nguồn giống từ giâm hom đầu củ và nguồn giống từ hạt).

+ Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn kỹthuật trồng cây Bình vôi phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.

+ Đề xuất định hướng phát triển cây Bình vôi trên địabàn tỉnh Phú Thọ.

-

Các nội dung nghiêncứu chính phải thực hiện:

- Nội dung 1: Khảo sát, đánh giá điềukiện tự nhiên, tình hình sản xuất và tình hình khai thác, sử dụng sản phẩm từcây Bình vôi trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung 2: Nghiên cứu xay dựng quy trình sản xuất giống cây Bìnhvôi.

- Nội dung 3: Xâydựng mô hình trồng thử nghiệm cây Bình vôi dưới tán rừng.

- Nội dung 4: Hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật trồngcây Bình vôi dưới tán rừng và đề xuất các điều kiện và hướng phát triển câyBình vôi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

- Nội dung 5: Đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho cán bộ của cơ quan chủ trì và người dânkỹ thuật nhân giống và kỹ thuật trồng cây Bình vôi.

- Tổng hợp viếtbáo cáo tổng kết và nghiệm thu các cấp.

-

Thời gian thựchiện:

6/2015- 12/2017

-

Phương thức khoánchi:

Khoán từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đã nghiệm thu

Các bài viết khác cùng danh mục