Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật trồng, thâm canh cây Địa liền (Kaempferia galanga L.) tại tỉnh Phú Thọ.

-

Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu hoàn thiệnkỹ thuật trồng, thâm canh cây Địa liền (Kaempferia galanga L.) tại tỉnhPhú Thọ.

 

Mã số:

08/ĐT-KHCN.PT/2016

-

Tên Chủ nhiệm nhiệmvụ:

KS. Mai Thị Như Trang

-

Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học:

ThS. Ninh Khắc Bẩy (Thư ký khoa học),TS. TrầnVăn Cường, ThS. Nguyễn Văn Huân, ThS. Nguyễn Quang Huy, PGS. TS. Lê Gia Hy, ThS. Phan Thị Lan Anh, KS. Phạm Thị HươngLiên,ThS. Nguyễn Hồng Ngọc, CN. Trần Văn Hà

-

Mục tiêu của nhiệmvụ:

+ Xây dựng biện pháp kỹ thuật trồng thâm canh cây Địa liền cho năng suất vàchất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ;

+ Ứng dụng biện pháp kỹ thuật đượcnghiên cứu để xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Địa liền tại tỉnh Phú Thọquy mô 02 ha (vùng đất phù sa 01 ha, vùng đất gò đồi 01 ha), năng suất dự kiến đạt trên30 tấn/ha đối với vùng đất phù sa, 20 tấn/ha đối với vùng đất gò đồi;

+ Đào tạo, tập huấn kỹ thuật trồngthâm canh cây Địa liền cho 100 người dân.

-

Các nội dung nghiêncứu chính phải thực hiện:

- Nội dung 1: Khảo sát, đánh giá điều kiện tự nhiên vàtình hình sản xuất cây Địa liền trên địa bàn tỉnh

- Nội dung 2:Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng thâm canh cây Địa liền tại tỉnh Phú Thọ (trên hai loại đất: đất phù savà đất gò đồi)

- Nội dung 3: Xây dựng mô hình trồngthâm canh cây Địa liền tại tỉnh Phú Thọ

- Nội dung 4: Đề xuất biện pháp kỹ thuậttrồng thâm canh cây Địa liền và đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho người dân tạitỉnh Phú Thọ

-

Thời gian thựchiện:

03/2016- 05/2018

-

Phương thức khoánchi:

Khoán từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đãnghiệm thu

Các bài viết khác cùng danh mục