Xây dựng mô hình bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ bằng đá tuyết

-

Tên nhiệm vụ:

Xâydựng mô hình bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ bằng đá tuyết

Thuộc Chương trình:

Dự án khuyến nông trungương - cấp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

-

Tên Chủ nhiệm nhiệm vụ:

TS. Nguyễn Tiến Đạt

-

Các thành viên thực hiệnchính, Thư ký khoa học:

ThS.Nguyễn Văn Luân; TS. Nguyễn Văn Thao; ThS. Bùi Công Trường; KS. Phạm ĐứcHùng; KS. Phạm Quốc Việt; CN. Phạm Tuyết Nhung; ThS. Phạm Minh Hải; ThS. HồThị Thuỷ

-

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát:

Triển khai mô hình ứngdụng máy tạo đã tuyết từ nước biển phục vụ bảo quản hải sản đánh bắt xa nhằmgiảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng hải sản.

Mục tiêu cụ thể năm 2020:

- Xây dựng 06 mô hình công nghệ sản xuất đá tuyết bằng nước biểntrực tiếp trên tàu, phục vụ đánh bắt hải sản xa bờ

- Tổ chức 12 lớp đào tạo kỹ thuật gắn với mô hình cho 240 lượtngười tham dự (trong đó có 60 người trong mô hình và 180 người ngoài mô hình)

- Tổ chức 06 lớp đào tạo tập huấn với 210 lượt người tham dự

- Tổ chức 06 hội thảo sơ kết hàng năm với 240 lượt người tham dự

- Thông tin tuyên truyền: Xây dựng 6 pano, bảng hiệu; biên soạn2 poster và in, phát hành 2.100 tờ rơi; tuyên truyền quảng cáo trên cácphương tiện thông tin của Trung ương và địa phương; tổ chức 06 hội thảo, hộinghị.

- Nhân rộng mô hình tối thiểu 15%   

-

Các nội dung nghiên cứuchính phải thực hiện:

- Hoạt động 1: Xây dựngmô hình

- Hoạt động 2: Đào tạo,tập huấn

- Hoạt động 3: Thông tin,tuyên truyền

- Hoạt động 4: Quản lý dựán

-

Thời gian thực hiện:

2020 - 2022

-

Phương thức khoán chi:

Khoán từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đangthực hiện

Các bài viết khác cùng danh mục