Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng một số chế phẩm có nguồn gốc sinh học trong canh tác chè, cà phê, hồ tiêu theo hướng phát triển bền vững tại Tây Nguyên

Mã số: TN3/C01

Thuộc Chương trình: Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên.

Mã số:KHCN-TN3/11-15 (chương trình Tây Nguyên 3)

Chủ nhiệm đề tài

 ThS. Nguyễn Thị Thu

Các thành viên thực hiện chính và thư ký khoa học

 ThS. Đỗ Thị Gấm (Thư ký khoa học), TS. Nguyễn Văn Thao,  PGS.TS. Trần Đình Mấn, TS. Đinh Văn Đức, TS. Hà Việt Hải, CN.  Hoàng Thị Thu Linh, TS. Phạm Thanh Hà, TS. Nguyễn Thế  Trang, CN. Nguyễn Thị Minh Hằng.

Thời gian thực hiện

 10/2011 – 04/2015.

Mục tiêu đề tài

 - Nghiên cứu phát triển ứng dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học  Anisaf SH-01 và một số chế phẩm sinh học khác trong canh tác  chè, cà phê, hồ tiêu theo hướng bền vững tại Tây Nguyên.

 - Xây dựng giải pháp ứng dụng đồng bộ một số phân bón, thuốc  bảo vệ thực vật sinh học trong canh tác cây cà phê, cây chè và  cây hồ tiêu theo hướng phát triển bền vững tại các tỉnh Tây  Nguyên có tính khả thi và chuyển giao cho địa phương.

Phương thức khoán chi

 Khoán từng phần

Tổng số kinh phí thực hiện đề tài

 5.200.000.000 đồng

Tình trạng đề tài

 Đã nghiệm thu

 

 

Các bài viết khác cùng danh mục
Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá tác dụng hạ đường huyết của 2 loài Dregea volubilis và Dregea cuneifolia ở Việt Nam Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá tác dụng hạ đường huyết của 2 loài Dregea volubilis và Dregea cuneifolia ở Việt Nam
Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá tác dụng hạ đường huyết của 2 loài Dregea volubilis và Dregea cuneifolia ở Việt Nam
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống lạnh sản xuất đá lỏng để bảo quản sơ bộ cá ngừ đại dương Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống lạnh sản xuất đá lỏng để bảo quản sơ bộ cá ngừ đại dương
Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”,
Nghiên cứu và chế tạo nguồn phát xạ điện tử ba cực sử dụng ống nano các bon làm vật liệu catốt Nghiên cứu và chế tạo nguồn phát xạ điện tử ba cực sử dụng ống nano các bon làm vật liệu catốt
Nghiên cứu và chế tạo nguồn phát xạ điện tử ba cực sử dụng ống nano các bon làm vật liệu catốt
Nghiên cứu công nghệ tạo vật liệu hấp thụ năng lượng mặt trời cho thiết bị sấy sơ bộ gỗ xẻ rừng trồng Nghiên cứu công nghệ tạo vật liệu hấp thụ năng lượng mặt trời cho thiết bị sấy sơ bộ gỗ xẻ rừng trồng
“Nghiên cứu công nghệ tạo vật liệu hấp thụ năng lượng mặt trời cho thiết bị sấy sơ bộ gỗ xẻ rừng trồng” thuộc đề tài “Nghiên cứu phát triển công nghệ sấy gỗ rừng trồng sử dụng năng lượng mặt trời và công nghệ bơm nhiệt".
Đề tài độc lập “Nghiên cứu công nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy” Đề tài độc lập “Nghiên cứu công nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy”
Đề tài độc lập “Nghiên cứu công nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy”