Nghiên cứu công nghệ tạo vật liệu hấp thụ năng lượng mặt trời cho thiết bị sấy sơ bộ gỗ xẻ rừng trồng

-

Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu công nghệ tạo vật liệu hấp thụ năng lượng mặt trời cho thiếtbị sấy sơ bộ gỗ xẻ rừng trồngthuộc đề tài Nghiên cứu phát triển công nghệ sấy gỗ rừngtrồng sử dụng năng lượng mặt trời và công nghệ bơm nhiệt".

-

Tên Chủ nhiệm nhiệmvụ:

TS. Phan Ngọc Hồng

-

Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học:

TS. Lê Trọng Lư; PGS.TS. Nguyễn Vũ Giang; TS. LươngNhư Hải

-

Mục tiêu của nhiệmvụ:

Xây dựng được quy trình công nghệ tạo vật liệu hấpthụ năng lượng mặt trời làm mái cho Hệ thống thiết bị sấy sơ bộ gỗ xẻrừng trồng.

-

Các nội dung nghiêncứu chính phải thực hiện:

-Nội dung 1: Tổng hợp, chế tạo họ vật liệu cácbon cấu trúc nanô: graphite, ống nanôcácbon, graphene.

- Nội dung 2:Nghiên cứu chế tạo số lượng lớn và khảo sát tính chất vậtliệu kích thước nano mét: vật liệu ferit kích thước micro mét, nanô mét.

- Nội dung 3: Nghiên cứu chế tạo sơn nanocompozit hấp thụ năng lượng mặt trời (NLMT)

- Nội dung 4: Nghiên cứu chế tạo xốp nhiệt rắn nanocompozit hấp thụ NLMT.

- Nội dung 5: Chế tạo vật liệu hấp thụ năng lượng kích thước lớn.

- Nội dung 6: Đề xuất quy trình chế tạo vật liệu hấp thụ bức xạ mặt trời.

- Nội dung 7: Đăng ký tiến bộ kỹ thuật 01 Quy trình kỹ thuật tạo vật liệu hấp thụ NLMT.

-

Thời gian thựchiện:

5/2017 - 12/2018

-

Phương thức khoánchi:

Khoán từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đã nghiệm thu

 

Các bài viết khác cùng danh mục