Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Hỗ trợ sản xuất thử nghiệm các sản phẩm chiếu sáng thương mại bằng LED hiệu suất cao (loại đèn có công suất 5W, 8W và 16W)

 

Chủ nhiệm đề tài

   TS. Nguyễn Văn Thao

Cơ quan chủ trì

   Trung tâm Phát triển công nghệ cao

Thời gian thực hiện

   9/2009 - 6/2010

Mục tiêu của đề tài

  • Hỗ trợ khảo sát nhu cầu của thị trường về các sản phẩm chiếu sáng thương mại bằng LED ở Việt Nam.
  • Hỗ trợ đánh giá công nghệ hiện có và đề xuất các giải pháp công nghệ khả thi trong sản xuất các sản phẩm chiếu sáng thương mại bằng LED.
  • Hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm chiếu sáng bằng đèn LED.
  • Hỗ trợ phát triển công nghệ sản xuất các sản phẩm chiếu sáng thương mại bằng LED.
  • Hỗ trợ hoàn thiện qui trình công nghệ, qui trình kiểm soát chất lượng sản phẩm cho sản xuất các bộ đèn LED chiếu sáng thương mại.
  • Hỗ trợ sản xuất lô số không các bộ đèn chiếu sáng thương mại bằng LED (sử dụng trong các gia đình, văn phòng, trường học, xí nghiệp...) có hệ số công suất đạt trên 0,95 và méo hài tổng cộng (THD) nhỏ hơn 15%...
  • Hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm chiếu sáng bằng đèn LED.

Xếp loại đề tài

    Dự án đã được chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nghiệm thu, đạt kết quả tốt.

Kết quả đạt được

   Sản phẩm: 200 bộ nguồn; 100 bộ đèn LED có công suất  5W, 6W và 16W.

 

    

 

 

Các bài viết khác cùng danh mục
Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá tác dụng hạ đường huyết của 2 loài Dregea volubilis và Dregea cuneifolia ở Việt Nam Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá tác dụng hạ đường huyết của 2 loài Dregea volubilis và Dregea cuneifolia ở Việt Nam
Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá tác dụng hạ đường huyết của 2 loài Dregea volubilis và Dregea cuneifolia ở Việt Nam
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống lạnh sản xuất đá lỏng để bảo quản sơ bộ cá ngừ đại dương Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống lạnh sản xuất đá lỏng để bảo quản sơ bộ cá ngừ đại dương
Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”,
Nghiên cứu và chế tạo nguồn phát xạ điện tử ba cực sử dụng ống nano các bon làm vật liệu catốt Nghiên cứu và chế tạo nguồn phát xạ điện tử ba cực sử dụng ống nano các bon làm vật liệu catốt
Nghiên cứu và chế tạo nguồn phát xạ điện tử ba cực sử dụng ống nano các bon làm vật liệu catốt
Nghiên cứu công nghệ tạo vật liệu hấp thụ năng lượng mặt trời cho thiết bị sấy sơ bộ gỗ xẻ rừng trồng Nghiên cứu công nghệ tạo vật liệu hấp thụ năng lượng mặt trời cho thiết bị sấy sơ bộ gỗ xẻ rừng trồng
“Nghiên cứu công nghệ tạo vật liệu hấp thụ năng lượng mặt trời cho thiết bị sấy sơ bộ gỗ xẻ rừng trồng” thuộc đề tài “Nghiên cứu phát triển công nghệ sấy gỗ rừng trồng sử dụng năng lượng mặt trời và công nghệ bơm nhiệt".
Đề tài độc lập “Nghiên cứu công nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy” Đề tài độc lập “Nghiên cứu công nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy”
Đề tài độc lập “Nghiên cứu công nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy”