Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Đề tài thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020. Mã số TN16/C02

Mã số TN16/C02

Chủ nhiệm đề tài

 TS.Hà Việt Sơn

Các thành viên thực hiện chính và thư ký khoa học

PGS.TS. Trần Đình Mấn (Thư ký khoa học), ThS. Đỗ Thị Gấm (Thư ký khoa học), ThS. Nguyễn Thị Thu, TS. Lê Đồng Tấn, PGS.TS. Lê Gia Hy, PGS.TS. Phạm Việt Cường, GS.TS. Nguyễn Cửu Khoa, TS. Phạm Bích Ngọc, TS. Phí Quyết Tiến

Thời gian thực hiện

  12/2016 -  12/2019

Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát:

Hoàn thiện công nghệ sản xuất các chế phẩm vi sinh CAFE-HTD 01 và HOTIEU-HTD 03 dùng cho cây cà phê và hồ tiêu tại Tây Nguyên. Hoàn thiện công nghệ sử dụng tích hợp chế phẩm vi sinh CAFE-HTD 01 và HOTIEU-HTD 03, chế phẩm Polyfa TN3, phân bón nhả chậm với thuốc trừ sâu thảo mộc Anisaf SH-01 nhằm thay thế một phần thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học cho cây cà phê và hồ tiêu ở Tây Nguyên. Xây dựng mô hình sử dụng tích hợp chế phẩm vi sinh (CAFE-HTD 01 và HOTIEU-HTD 03), Polyfa TN3, phân bón nhả chậm và thuốc trừ sâu thảo mộc Anisaf SH-01 nhằm phát triển hiệu quả và bền vững cây cà phê và hồ tiêu ở Tây Nguyên.  

Mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thiện được quy trình sản xuất các chế phẩm vi sinh CAFE-HTD 01, HOTIEU-HTD 03, chế phẩm vi sinh cải tạo đất POLYFA-TN3, phân bón nhả chậm. Tiến hành khảo nghiệm cho các chế phẩm này và thuốc trừ sâu thảo mộc Anisaf SH-01 trên cây cà phê và hồ tiêu tại Tây Nguyên. Các sản phẩm được công nhận hợp quy theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Nghiên cứu phát triển chế phẩm vi sinh vật nội sinh kích thích sinh trưởng và ức chế tuyến trùng trên cây cà phê (chế phẩm HTD-CNSH-CF)

- Nghiên cứu được quy trình sử dụng tích hợp các chế phẩm sinh học nhằm giảm phân bón hóa học từ 25- 35%, thuốc trừ sâu thảo mộc Anisaf SH-01 thay thế từ 30% - 60% thuốc trừ sâu hóa trong canh tác bền vững cây cà phê, hồ tiêu nâng cao chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cà phê và hồ tiêu thương phẩm.

- Triển khai các mô hình trình diễn ở diện rộng ứng dụng các chế phẩm sinh học nhằm giảm phân bón hóa học từ 25- 35%, thuốc trừ sâu thảo mộc Anisaf SH-01 thay thế từ 30% - 60% thuốc trừ sâu hóa học đối với cây cà phê và hồ tiêu. Góp phần tăng năng suất cà phê và hồ tiêu, giảm thời gian chuyển tiếp từ cây cà phê kiến thiết sang giai đoạn kinh doanh, kéo dài tuổi thọ của cây cà phê kinh doanh.  Góp phần cải tạo đất hướng tới phát triển bền vững cây cà phê tại Tây Nguyên.

Phương thức khoán chi

Khoán từng phần

Tổng số kinh phí thực hiện nhiệm vụ

11.854.000.000  đồng

Tình trạng đề tài

Đề tài đang thực hiện

 
Các bài viết khác cùng danh mục
Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá tác dụng hạ đường huyết của 2 loài Dregea volubilis và Dregea cuneifolia ở Việt Nam Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá tác dụng hạ đường huyết của 2 loài Dregea volubilis và Dregea cuneifolia ở Việt Nam
Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá tác dụng hạ đường huyết của 2 loài Dregea volubilis và Dregea cuneifolia ở Việt Nam
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống lạnh sản xuất đá lỏng để bảo quản sơ bộ cá ngừ đại dương Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống lạnh sản xuất đá lỏng để bảo quản sơ bộ cá ngừ đại dương
Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”,
Nghiên cứu và chế tạo nguồn phát xạ điện tử ba cực sử dụng ống nano các bon làm vật liệu catốt Nghiên cứu và chế tạo nguồn phát xạ điện tử ba cực sử dụng ống nano các bon làm vật liệu catốt
Nghiên cứu và chế tạo nguồn phát xạ điện tử ba cực sử dụng ống nano các bon làm vật liệu catốt
Nghiên cứu công nghệ tạo vật liệu hấp thụ năng lượng mặt trời cho thiết bị sấy sơ bộ gỗ xẻ rừng trồng Nghiên cứu công nghệ tạo vật liệu hấp thụ năng lượng mặt trời cho thiết bị sấy sơ bộ gỗ xẻ rừng trồng
“Nghiên cứu công nghệ tạo vật liệu hấp thụ năng lượng mặt trời cho thiết bị sấy sơ bộ gỗ xẻ rừng trồng” thuộc đề tài “Nghiên cứu phát triển công nghệ sấy gỗ rừng trồng sử dụng năng lượng mặt trời và công nghệ bơm nhiệt".
Đề tài độc lập “Nghiên cứu công nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy” Đề tài độc lập “Nghiên cứu công nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy”
Đề tài độc lập “Nghiên cứu công nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy”