Một số cơ chế về định giá carbon trong bối cảnh thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

Các bài viết khác cùng danh mục
Cơ hội và động cơ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lâu dài tại Việt Nam Cơ hội và động cơ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lâu dài tại Việt Nam
Cơ hội và động cơ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lâu dài tại Việt Nam