Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo Trung tâm Phát triển công nghệ cao gồm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc

 

      TỔNG GIÁM ĐỐC: Tiến sĩ Nguyễn Văn Thao

Địa chỉ: Trung tâm Phát triển công nghệ cao, nhà 2B, Khu Sản xuất thử nghiệm công nghệ Nghĩa Đô, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04 37564698; 04 37916281-108 

E-mail:  thaonv@vast.vn

Lĩnh vực chuyên môn: Vật liệu xây dựng; kinh tế công nghệ

   PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC: Thạc sĩ Phạm Duy Súy

Địa chỉ: Trung tâm Phát triển công nghệ cao, nhà 2B, Khu Sản xuất thử nghiệm công nghệ Nghĩa Đô, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04 37916281

E-mail: pdsuy@htd.vast.vn

Lĩnh vực chuyên môn:  Thiết bị năng lượng