Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo Trung tâm Phát triển công nghệ cao gồm Giám đốc và ba Phó Giám đốc

 

      TỔNG GIÁM ĐỐC: Tiến sĩ Nguyễn Văn Thao

Địa chỉ: Trung tâm Phát triển công nghệ cao, nhà 2B, Khu Sản xuất thử nghiệm công nghệ Nghĩa Đô, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04 37564698; 04 37916281-108 

E-mail:  thaonv@vast.vn

Lĩnh vực chuyên môn: Vật liệu xây dựng; kinh tế công nghệ

    PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC: Tiến sĩ Lê Đồng Tấn

Địa chỉ: Trung tâm Phát triển công nghệ cao, nhà 2B, Khu Sản xuất thử nghiệm công nghệ Nghĩa Đô, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0983647523;  Fax: 04.37916283

Email: ldtan@htd.vast.vn

Lĩnh vực chuyên môn:  Sinh thái học

 

 

   PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC: Thạc sĩ Phạm Duy Súy

Địa chỉ: Trung tâm Phát triển công nghệ cao, nhà 2B, Khu Sản xuất thử nghiệm công nghệ Nghĩa Đô, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04 37916281

E-mail: pdsuy@htd.vast.vn

Lĩnh vực chuyên môn:  Thiết bị năng lượng

  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC: TS. Trần Văn Cường

Địa chỉ: Tổ 15, Khu 2, Phường Vân Phú, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3868.560

E-mail: cuongtv.tisr@yahoo.com

Lĩnh vực chuyên môn: